Angelique Derks

Management assistente

Ik ben afkomstig uit een ondernemend gezin en van kinds af aan opgeroeid tussen de paarden. Na het afronden van de opleiding Economie en Recht heb ik een kort uitstapje gemaakt naar de Universiteit van Tilburg. Daarna ben ik 18 jaar werkzaam geweest bij hetzelfde bedrijf in diverse ondersteunende functies. In deze ondersteunende functies ligt mijn kracht, ik vind het leuk om dingen te organiseren en op de achtergrond ervoor te zorgen dat collega’s ontzorgd worden. Dit kan zijn door het maken van afspraken, het beheren van een website of het ondersteunen bij projecten. Bij Connecting Agri & Food ondersteun ik het hele team op allerlei vlakken. Als spin in het web ben ik aanspreekpunt voor veel verschillende zaken, geen dag is daardoor hetzelfde! In mijn vrijetijd ben ik graag bij mijn gezin en ondernemen we leuke dingen en kan ik erg genieten van een goed boek.

 

 

Bel Angelique
Mail Angelique Derks

PROJECTEN

2020-10-19T13:52:00+00:00

Ketenconcepten opzetten

Om verlies van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Connecting Agri & Food ook aan projecten op gebied van circulaire economie. We rekenen aan reststromen en hergebruik van grondstoffen (kringlopen), en brengen de CO2-uitstoot van de varkenshouderij daarbij in kaart.

2020-10-28T12:31:30+00:00

Geurmetingen en analyse

Connecting Agri & Food heeft in een pilot onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur. De provincie Noord-Brabant heeft daartoe opdracht gegeven. Op basis van de resultaten gaat de provincie door met de verdere ontwikkeling van het gebruik van sensormetingen.

2020-11-09T14:10:45+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

2020-10-19T14:41:03+00:00

Slimme Stal

Slimme Stal is een technologie bestaande uit sensorkastjes en online software, ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor, waarmee de gebruiker altijd en overal op zijn PC, tablet of smartphone kan zien hoe het klimaat in de stal is.