Angela van der Sanden

Specialist innovatieve stallen en data-analyse

Met passie voor zowel de agrarische sector als de foodsector werk ik aan het leggen van verbindingen in de keten van boer tot en met de consument. Sterke ketens kenmerken zich door het leggen van verbindingen. Dit is een belangrijke kracht waar we bij Connecting Agri & Food volop gebruik van maken, door met agrarische ondernemers, ketenpartijen en consumenten samen te werken.

Ik werk ruim 10 jaar aan diverse projecten in de veehouderij en tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. In deze projecten zie ik de dynamiek van de agrarische sector met vooruitstrevende ondernemers die voortdurend werken aan innovaties in de sector. Sinds 2013 werk ik met veel enthousiasme en gedrevenheid aan het verbinden van diverse partijen in de agrifoodsector, waarbij ik me verdiep in nieuwe ontwikkelingen in de sector, ketenwerking en consumentengedrag. Een zeer interessant vakgebied, waarin ik mijn kennis en bevlogenheid op het gebied van kennisgebieden verbinden, analyses uitvoeren en het werken aan optimalisatie door samenwerking kwijt kan.

Bel Angela van der Sanden
Mail Angela van der Sanden

PROJECTEN

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2020-10-19T14:56:46+00:00

Regelgeving Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering op de omvang en de structuur van de veehouderij van Noord-Brabant