Burgers in het buitengebied kunnen te maken hebben met geuroverlast vanuit de veehouderij. Als er sensoren zijn die geurbelasting kunnen meten, is het belangrijk om de sensoren zo te plaatsen dat een goed beeld verkregen wordt van de daadwerkelijke belasting van alle burgerwoningen in een gebied.

Optimalisatiemodel beste plaatsing sensoren

Het is vaak niet haalbaar om bij ieder huis een sensor te plaatsen. Daarom heeft Bertus van der Weijst een optimalisatiemodel ontwikkeld om te berekenen waar de sensoren het beste geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek is begeleid door de vakgroep Operationele Research en Logistiek van Wageningen University & Research en Connecting Agri & Food. Het model is een goed hulpmiddel om te bepalen hoeveel sensoren er benodigd zijn om een meetnetwerk aan te leggen in een gebied en waar deze sensoren het beste geplaatst kunnen worden.

Bekijk het model

Bekijk het model

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid