Ga naar de inhoud

Ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten

Connecting Agri & Food onderzoekt, in samenwerking met voorlopers in de voedselketen, het opzetten van een expertisecentrum voor Duurzame Eiwitten om bedrijven samen te kunnen brengen. Onderzoek en innovatie naar Duurzame Eiwitten moet zo in een stroomversnelling komen, zodat het centrum een plek wordt waar bijeenkomsten en kennisuitwisseling plaatsvinden. Ook wordt het centrum betrokken bij het onderwijs.

Naast de opkomt van plantaardige eiwitten zal de behoefte aan dierlijke eiwitten blijven bestaan, als onderdeel van een gebalanceerd en gezond dieet. Een randvoorwaarde is dat dit vlees duurzaam geproduceerd wordt. Naast aspecten van een duurzaam gebruik van grondstoffen en het verder terugdringen van milieudruk, spelen dierwelzijn, kringlooplandbouw en een bestendig verdienmodel voor producenten een rol.

Om alle mogelijkheden goed in beeld te hebben, wordt eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt een businessplan uitgewerkt en daarnaast ook de praktische uitvoering zoals de bouw van het centrum.

AgriFood Capital, Wageningen UR, TU/, HAS en de gemeente Oss hebben ons opdracht gegeven voor de rol van projectleider van het haalbaarheidsonderzoek.

Onze opdrachtgevers:

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl