Beleidsanalyse

In de veehouderijsector brengen beleidsveranderingen grote gevolgen met zich mee voor de sectorstructuur en -omvang, maar ook voor het toekomstperspectief van individuele veehouders. Wij brengen de verwachte effecten van alternatieve beleidsmaatregelen in beeld.

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid
Gé Backus
Gé BackusDirecteur
Sandra van Kampen
Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving
Janneke Straver - van der Schans
Janneke Straver - van der SchansProjectmanager rundvee

Expertises

Smart Farming
Markt en Keten