Beleidsanalyse

In de veehouderijsector brengen beleidsveranderingen grote gevolgen met zich mee voor de sectorstructuur en -omvang, maar ook voor het toekomstperspectief van individuele veehouders. Wij brengen de verwachte effecten van alternatieve beleidsmaatregelen in beeld.

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid
Gé Backus
Gé BackusDirecteur
Sandra van Kampen
Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving
Janneke Straver - van der Schans
Janneke Straver - van der SchansProjectmanager rundvee
2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2022-08-02T18:50:48+00:00

Vestiging van Brabantse veehouders in de Belgische grensstreek

Connecting Agri & Food heeft de vestiging van Brabantse en andere Nederlandse ondernemers in de Vlaamse grensstreek onderzocht. Een inventarisatie leverde op dat 34 Nederlandse ondernemers bekend zijn die in Vlaanderen op in totaal 79 locaties landbouwhuisdieren houden. Het betreft 27 varkenshouders, 4 pluimveehouders, 2 kalverhouders en 1 nertsenhouder.

2022-08-02T18:36:09+00:00

Stalaanpassing 2024

Connecting Agri & Food heeft onderzocht op hoeveel locaties er naar verwachting voor 2024 één of meerdere stalsystemen moeten worden aangepast op basis van de Interim Omgevingsverordening. Uit het onderzoek is gebleken dat naar verwachting op zo’n 2.210 locaties de ondernemer de stallen nog moeten aanpassen.

Expertises

Smart Farming
Markt en Keten