Connecting Agri & Food heeft een systeem ontwikkeld om dicht bij de prijzen op de grondstoffenmarkt te blijven. Zeker voor de fluctuerende voerprijzen is dat belangrijk. Op basis van de termijnmarkt zijn prijscorrecties van voer voor zowel zeugen-, biggen- als vleesvarkensvoer berekend. Hiermee wordt het voor varkenshouders en partijen verderop in de keten mogelijk om nauwkeurige prijsafspraken te maken.

Fluctuerende voerkosten

De meeste kostensoorten in de varkenshouderij zijn vrij stabiel, met uitzondering van voer. De kosten van voer kunnen sterk fluctueren en maken meer dan 60% van de kostprijs uit. Daarom is het voor kostprijs-gerelateerde prijssystemen nodig om dicht bij de prijzen op de grondstoffenmarkt te blijven. Door ieder halfjaar een voerprijscorrectie voor het komende halfjaar in de kostprijs te verwerken, is het voor varkenshouders, slachterijen, verwerkingsbedrijven en afnemers mogelijk prijsafspraken te maken op basis van de kostprijs, zonder correcties achteraf.

Beperkte afwijking prijscorrectiesysteem

Uit onderzoek blijkt dat werken met een transparant systeem van prijscorrectie voor voer, voor zowel zeugen-, biggen- als vleesvarkensvoer, op basis van de termijnmarkt eenvoudig is. Over meerdere jaren geeft het systeem een beperkte totale afwijking, van respectievelijk 0,31%, 0,55% en 0.42% voor biggenvoer, vleesvarkens en zeugenvoer.

Meer informatie?

Meer informatie over de voerprijzen en op verzoek recente gegevens over de voerprijzen vraagt u op bij Peter van Balkom, specialist varkensvleesketen.

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Peter van Balkom via 06 51 42 43 27 of p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl

Peter van Balkom
Peter van BalkomSpecialist varkensvleesketen