Het totale aantal varkensbedrijven is de laatste jaren dan wel gedaald in Nederland, maar het aantal varkens (en varkensmest) blijft vrij stabiel. Hoe gaat Nederland om met haar mestbeleid? De Wereldbank geeft hier antwoord op in een recent gepubliceerd rapport. In dit rapport is een overzicht en analyse van het Nederlandse mestbeleid van 1984 tot 2016 te vinden. Er wordt in het rapport gesproken over varkens, rundvee en pluimvee.

In de samenvatting schrijft auteur Gé Backus: “De meeste succesvolle en kosteneffectieve maatregelen omvatten onder andere restricties op het verspreiden van mest, het creëren van een nationale mestbank, de vereisten om mest in de grond te injecteren en limieten op de grootte van het bedrijf die gemanaged wordt in het mineralenregistratiesysteem.”

Kostbaar voor de varkenshouderij

Gé Backus benoemd: “De verschillende quota systemen die geïmplementeerd zijn, zijn kostbaar gebleken voor de varkenshouderij en de publieke sector, maar hebben wel de gerelateerde milieu- en gezondheidsproblemen een halt toe geroepen. Zelfs strengere limieten op het gebruik van mest op de bodem, bijvoorbeeld, zijn kostbaar maar waren effectief.”

Een duidelijk resultaat is de substantiële afname van de aanwending van stikstof en fosfaat:
– stikstof is gedaald van 447 kg per ha (1980) tot 326 kg per ha (2010);
– fosfaat is gedaald van 160 kg per ha (1980) tot 84 kg per ha (2010)

De steeds scherpere eisen rondom de aanwending van mest maken dat varkenshouders op zoek blijven naar waardevolle manieren om mest te gebruiken.

Kosten van mestbeleid

Gé Backus geeft aan dat de kosten van het mestbeleid ook voor de publieke sector relatief hoog zijn. Het gaat hier om monitoren en registreren wat ongeveer € 900,- per bedrijf per jaar kost.
Het mestbeleid heeft vooral de minder efficiënte varkensbedrijven de das om gedaan. Gé Backus: “Het aantal varkensbedrijven is gedaald van 34.000 in 1984 naar 5.000 in 2015.”

Langzaam standaarden aanpassen

Effectiviteit van het langzaam aanpassen van de standaarden is gebleken. Verwachtingsvolle aanpakken zijn de koppelingen van dieraantallen en land en het verwerken van mest.

Lees het complete rapport geschreven door Gé Backus en gepubliceerd door de Wereldbank:
‘Manure management: An overview and assessment of policy instruments in the Netherlands’

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Gé Backus via 06 53 38 53 23 of g.backus@connectingagriandfood.nl

Gé Backus
Gé BackusDirecteur