Ga naar de inhoud

Ketenconcepten opzetten

Om verlies van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Connecting Agri & Food ook aan projecten op gebied van circulaire economie. We rekenen aan reststromen en hergebruik van grondstoffen (kringlopen), en brengen de CO2-uitstoot van de varkenshouderij daarbij in kaart. Zo weet de varkenshouder wat het hem aan besparing op gaat leveren en komen ook de voordelen van partijen verderop in de keten in beeld. Uiteraard moeten ketenpartners hiervoor samenwerken en een gezamenlijk belang hebben. Voerproducenten kunnen besparen op voerkosten door grondstoffen te hergebruiken, retailers leveren meerwaarde voor de consument en geven reststromen terug aan de leveranciers. De varkenshouder kan zoveel mogelijk verspilling van voedsel tegengaan en kringloopvoer verstrekken aan zijn dieren.

Varkenslabel
Ketenconcepten kunnen ontstaan zodra de ketenpartners unieke eigenschappen hebben, in vergelijking met de gangbare keten, en er een eigen varkenslabel aan gekoppeld kan worden. Het leveren van proof-of-concept is onderdeel van het proces om een ketenconcept in de markt te zetten.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Peter van Balkom

Specialist Markt & Keten

06 51 42 43 27
p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl