Het klimaat en de directe omgeving van de stal geautomatiseerd beheersen blijft belangrijk in de veehouderij. Slimme technologieën, die de gebruiker automatisch informatie verschaffen via sensoren, zijn daarbij onmisbaar. Daarom komt Connecting Agri & Food ondernemers tegemoet met een nieuw ontwikkelde softwaretool, Slimme Stal genoemd.

Slimme Stal is een innovatieve tool voor zowel varkenshouders als melkveehouders, dat door Connecting Agri & Food is ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor. Met de technologie van Slimme Stal en bijgeleverde software kunt u continue gegevens verzamelen over het klimaat in en om uw bedrijf, diergezondheid en de geuruitstoot. Dat kan altijd omdat het bereik van de sensoren via het LoRa (long range) netwerk verloopt, dat overal in Nederland aanwezig is.

Klimaat, geur en waterverbruik meten

Metingen vinden plaats met sensoren in de stal. Verschillende sensoren meten de binnen- en buitentemperatuur, CO2– en ammoniakgehaltes, waterverbruik, luchtdruk en luchtvochtigheid. Via het dashboard op uw telefoon, PC of tablet heeft u direct inzicht in de vorm van grafieken, meldingen en samenvattingen. Harm van der Zanden, de ict-specialist van Slimme Stal, legt uit: “Niet alleen metingen doen is mogelijk met Slimme Stal, maar ook kan direct actie ondernomen worden bij incidenten in en om de stal. Het unieke aan ons concept is dat de ondernemer zelf de gewenste waardes opgeeft en daar op kan sturen. Ook is het mogelijk een alert in te stellen, als bijvoorbeeld een van de opgegeven grenswaardes bereikt is. Die alert komt bij de gebruiker binnen als een bericht op de telefoon of via de tablet.”

Ook melkveehouderij

De huidige gebruikers van Slimme Stal zijn vooral varkenshouders, maar er zijn plannen om uit te breiden naar andere sectoren. Voor de melkveehouderij loopt op het moment een proef van maximaal 2 jaar, om ervaring op te doen met de mogelijkheden van Slimme Stal voor ventilatie en de ammoniakuitstoot en om te kijken wat bij de kalveren tot het beste resultaat leidt. Sensoren die de temperatuur, ammoniak en luchtvochtigheid meten zijn voor de melkveehouderij hierbij al operationeel.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Slimme Stal op www.slimmestal.nl. Hier kunt u de animatievideo bekijken, de werkwijze voor de installatie van Slimme Stal inzien en contact opnemen voor een offerte of voor meer informatie.

Ook kunt u contact opnemen met Harm van der Zanden van Slimme Stal.

Interreg

De ontwikkeling van Slimme Stal wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg-programma, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Duitse Ministerie voor wetenschap en innovatie (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie) en de provincies Noord-Brabant, Gederland en Limburg.

Delen

Wilt u meer weten over Slimme Stal?

Neem dan contact op met Harm van der Zanden via 06 16 04 84 75 of h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal