Ga naar de inhoud

Haalbaarheidsstudie Proeftuin – Proeflocatie Agro As de Peel

Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden. Het is een toonaangevend agro-gebied dat de regio wil ontwikkelen tot een proeftuin voor de transitie van de primaire sector.

Omdat het steeds moeilijker wordt de kosten van toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid te compenseren door specialisatie en schaalvergroting is een perspectiefwijziging nodig. Voor rendabele en duurzame businessmodellen is focus nodig op een circulaire economie, het zo veel mogelijk sluiten van kringlopen en het tot waarde brengen van reststromen. In rondetafelgesprekken gaven Agro As de Peel ondernemers aan belangstelling te hebben voor alternatieve eiwitbronnen. Ook leeft bij de deelnemers de vraag of insecten interessant zijn als alternatieve eiwitbron. Het uitgangspunt van de circulaire economie en het sluiten van kringlopen wordt onderschreven. Wel geeft men aan dat op het gebied van samenwerking nog stappen moeten en kunnen worden gezet. De inventarisatie maakt ook duidelijk dat de ondernemers de overheden een belangrijke rol toekennen in het aanjagen van innovaties.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl