Ga naar de inhoud

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Connecting Agri & Food heeft in opdracht van de provincie Limburg onderzocht of er economische ontwikkeling gerealiseerd kan worden in drie Limburgse gebieden onder de geldende stikstofregels, zoals uitgesproken door de Raad van State op 29 mei 2019. Daarbij is onderzocht welke maatregelen, generiek of maatwerk, een oplossing kunnen bieden voor de gewenste economische ontwikkeling en natuurontwikkeling nabij de Natura 2000-gebieden.

In een praktijksituatie blijkt externe saldering een complexe en kostbare zaak, die op de (middel)lange termijn onvoldoende ruimte biedt voor economische ontwikkeling. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afstanden waarmee gerekend moeten worden en de hoge kosten voor sanering van bedrijven.

Onze opdrachtgever:

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl