Sensortechnologie is geschikt voor het meten van fijnstofpatronen in het buitengebied. Dit komt onder andere naar voren uit de resultaten van het project “Meetnetwerk Zandkant – Noordkant in Sint Anthonis” dat in 2019/2020 is uitgevoerd door Connecting Agri & Food.

Fijnstofpatronen en weersomstandigheden

In een gebied van ongeveer 1,5 km2 is met 6 tot 8 sensoren gedurende enkele maanden tot een jaar onder meer fijnstof gemeten. Binnen dit meetgebied bevinden zich meerdere veehouderijbedrijven, recreatiegebieden, burgerbewoning, houtkachels en een provinciale weg. Op ruim één kilometer van het meetgebied ligt de snelweg A73. Naast de patronen van fijnstof over de tijd, zijn ook de weergegevens ieder uur vastgelegd. Omdat de focus lag op luchtkwaliteit, hebben alle sensoren op neushoogte gemeten; dit is ongeveer 1,5 meter hoogte vanaf de grond.

Weersomstandigheden hebben grote invloed

De windsnelheid blijkt een heel belangrijke factor. Bij hardere wind, is minder fijnstof gemeten. Binnen het meetgebied lieten de sensoren op 25 tot 100 meter van een bron hetzelfde fijnstofpatroon zien als sensoren op grotere afstand van een fijnstofbron. Dit betekent dat de emissie van fijnstof over een groter gebied verspreid wordt en niet specifiek dichtbij de bron. Naast het weer spelen, maar in mindere mate, ook bronnen buiten het meetnetwerk een rol. De relatie met alle bronnen in het gebied, zoals de aanwezigheid van wegen, veehouderijen of incidentele gebeurtenissen als houtstook, was niet goed in patronen zichtbaar. Om de emissie van een bron te bepalen, zal in of heel dichtbij het emissiepunt gemeten moeten worden.

Fijnstofpatroon over groter gebied sterk gelijk

Gelijktijdig met dit project is in Venray, in een project van de provincie Limburg, met hetzelfde type fijnstofsensoren gemeten. Hoewel de meetgebieden hemelsbreed 15 km uit elkaar lagen, waren de fijnstofpatronen nagenoeg identiek. De gebruikte sensortechnologie blijkt geschikt voor het meten van de patronen, maar minder voor de absolute concentraties.

Samenspel van overheid, burgers en bedrijven

Luchtkwaliteit is voor iedereen van belang, voor overheid, burgers en bedrijven. Het gezamenlijk optrekken in meetnetwerken zoals in Sint Anthonis is daarom essentieel. In het project hebben Veerle Slegers van Comunicamos en Vic Luijkx van Innoviction zorg gedragen voor de verbinding tussen alle betrokkenen. Omdat luchtkwaliteit een samenspel is van veel bronnen en factoren, is inzicht in de bijdrage van de verschillende aspecten nuttig en noodzakelijk. In de toekomst zou dit opgenomen kunnen worden in zogenaamde doelvoorschriften waarbij voorwaarden gesteld worden aan de emissie. Dit kan in de toekomst voor fijnstof, en ook voor andere emissies zoals ammoniak of geur.

Meer informatie

Wethouder Bollen, Sint Anthonis: “De resultaten uit dit onderzoek hebben ons veel informatie gegeven. Als gemeente hechten wij enorm aan de resultaten en we zien dan ook voldoende aanleiding om met onderzoek naar het meten van luchtkwaliteit verder te gaan.” Lees meer op de website van de gemeente Sint Anthonis.

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Monique van der Gaag of de samenvatting van het onderzoeksrapport Sint Anthonis downloaden: 01_Samenvatting rapport meetnetwerk.pdf(483,28 KB).

Meer informatie over de metingen rond de jaarwisseling 2020 

Delen

geursensor

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of  m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider