Policy Analysis

In de veehouderijsector brengen beleidsveranderingen grote gevolgen met zich mee voor de sectorstructuur en -omvang, maar ook voor het toekomstperspectief van individuele veehouders. Wij brengen de verwachte effecten van alternatieve beleidsmaatregelen in beeld.

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid
Gé Backus
Gé BackusDirecteur
Sandra van Kampen
Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving

Our expertise

Smart Farming
Market and Chains