Connecting Agri & Food heeft, samen met de vakgroep Molecuul en Laserfysica van de Radboud Universiteit Nijmegen, luchtmonsters verzameld bij drie bedrijven. Deze monsters zijn onderzocht op samenstelling van 12 relevante geurstoffen. Hieruit kwam naar voren dat de samenstelling van de lucht verschilt. Deze kennis biedt nieuwe kansen om geur(indicatoren) te meten en biedt nieuw handelingsperspectief om hier iets aan te doen.

Nieuwe kansen om geur(indicatoren) te meten

De grote verschillen zijn door de meeste mensen te ruiken, zo ruikt een varkensbedrijf anders dan een vleeskuikenstal. Maar ook binnen een diersoort zijn er verschillen. Zo maakt het uit wat voor voer de dieren krijgen, welke samenstelling dit heeft, hoe de stal is ingericht, wat de hygiƫnestatus van een bedrijf is en de status van de gezondheid van de dieren. Kortom: ieder bedrijf heeft een eigen geurprofiel.

Bekijk de geurprofielen analyse

Delen

varkensvleesconcepten

Wilt u meer weten over geuranalyses?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid