Door voortdurende monitoring van het waterverbruik, bij zowel vleesvarkens als biggen, wordt inzicht verkregen in de gezondheidsstatus van de dieren. Hierdoor kunnen vroegtijdig ziektegevallen worden geconstateerd. Dat is de voorzichtige conclusie van diverse eerste resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food.

Naast het waterverbruik zijn ook de binnen- en buitentemperatuur gemeten. Bij de vleesvarkens is tevens het voerverbruik geregistreerd.

Online tool waterverbruik

Tijdens het experiment werden digitale watermeters ingezet om voortdurend het verbruik te meten. De data werden inzichtelijk gemaakt middels grafieken in een online tool.

Dit is een voorbeeld van een online weergave van het waterverbruik. De bovenste grafiek toont het verbruik van de laatste 24 uur, daaronder zijn twee voorbeelden te zien van het waterverbruik per dier per dag.      

Trends

In de voorspellende waarde van de data is het waterverbruik per ronde per dag opgenomen. Hieruit is de trendlijn berekend. De conclusie was dat de trend vrij nauwkeurig bepaald kon worden (met een gemiddelde van R2 van 0,9).

Deze grafiek toont het waterverbruik per dier in liters, met een paarse trendlijn (met R2 van gemiddeld 0,9).

Waterverbruik bij ziekte

In een ander onderzoek in Denemarken is aangetoond dat, door monitoring van het waterverbruik, nauwkeurig ziekte-uitbraken kunnen worden voorspeld. In dit onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food, werden vergelijkbare patronen in waterverbruik waargenomen. Er vond een ziekte-uitbraak plaats, waarbij eenzelfde patroon van het waterverbruik zichtbaar was. De uitbraak was echter zo minimaal dat de relatie met het waterverbruik niet met zekerheid aangetoond kan worden. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

Nadat de dieren gevaccineerd waren (op dag 31, zie de grafiek) was hetzelfde patroon in het waterverbruik zichtbaar. Daarnaast konden afwijkingen van het te verwachte waterverbruik worden gerelateerd aan hoge buitentemperaturen en grote sprongen in die buitentemperatuur, en aan vorst (buiten de stal).

Stijging waterverbruik

Een praktisch voorbeeld van duurzaam waterverbruik kwam aan het licht toen er een explosieve stijging van het waterverbruik werd opgemerkt in de realtime data. Nadat de ondernemer een melding ontving, heeft hij direct de afdeling bezocht en bleek de waterleiding gebroken. Zo kon hij dus direct actie ondernemen en een groot verlies aan water voorkomen.

Deze grafiek toont een explosieve stijging van het waterverbruik bij breuk van de waterleiding.

Ook klimaatdata

Angela van der Sanden, projectaccountmanager, legt uit: “De resultaten van de proeven laten de potentie van inzicht in waterverbruik zien. Ik verwacht dat we door  continue monitoring van het waterverbruik in de toekomst stappen kunnen zetten in duurzaamheid en diergezondheid.”

Aan de proeven bij biggen wordt een vervolg gegeven. De metingen zijn inmiddels uitgebreid met klimaatdata, waarbij parameters als CO2, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur realtime in beeld worden gebracht. Daarnaast worden deze  proeven nu ook uitgevoerd bij  kraamzeugen.

Dit project en vooronderzoek van Connecting Agri & Food werden mede mogelijk gemaakt door: BOM, provincie Overijssel, VEWI.

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse