Connecting Agri & Food

Connecting Agri & Food streeft naar een goede toekomst voor veehouderijketens die werken met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Om dat te bereiken moeten alle schakels in de voedselketen vraaggericht werken, hun activiteiten op elkaar afstemmen en informatie delen.

Connecting Agri&Food is actief in de agrarische sector en periferie, van boer tot bord. Ons team bestaat uit specialisten van de agrarische markt en voedselketen, en experts op het gebied van data-analyse.

Actuele berichten en projecten