Op een varkensbedrijf in Limburg worden sinds eind maart in een afdeling met vleesvarkens gelijktijdig het klimaat in de afdeling en het gedrag van de dieren real time gemeten. Het klimaat wordt elke tien minuten gemeten met de klimaatmodule van Slimme Stal en het diergedrag wordt twintig keer per seconde vastgelegd met cameratechnologie van VetVise. Voor het meten van het klimaat in de afdeling worden temperatuur, luchtvochtigheid en de concentraties ammoniak en kooldioxide bepaald. Voor het detecteren van het gedrag van de dieren zijn twaalf camera’s boven de hokken op 2,5 meter hoogte geïnstalleerd. Door het zogenaamde internet der dingen kunnen al deze apparaten aan elkaar worden verbonden. De real time informatie over het diergedrag en het afdelingsklimaat zijn voor de ondernemer continu online zichtbaar op een dashboard.

Samen met de inzet van de nieuwste data science methoden worden algoritmen ontwikkeld die het geschatte gewicht van de dieren per hok berekenen, en (afwijkende) gedragspatronen detecteren. Het activiteitenpatroon van de dieren door de tijd wordt voor elk hok in grafieken weergegeven, en zogenaamde heat maps geven weer waar in het hok de dieren zich meestal bevinden. Wekelijks ontvangt de ondernemer een overzicht met de samenvatting van de klimaatmetingen in de afgelopen week.

De gecombineerde inzet van sensortechnologie en cameratechnologie is veelbelovend. Zo is onder meer de samenhang tussen diergedrag en het klimaat in de afdeling goed af te lezen aan de locatie waar de dieren in het hok gaan liggen. Bij een hoge temperatuur zoeken de varkens een plek langs de wanden van het hok en liggen niet dicht bij elkaar. Een te koude afdeling laat zien dat de dieren juist heel dicht bij elkaar liggen. Na het verlagen van de relatief hoge afdelingstemperatuur was het effect binnen twee dagen zichtbaar in de heat maps. Zo ondersteunt de gecombineerde inzet van Slimme Stal klimaatgegevens en de VetVise heat maps het realiseren van de optimale temperatuurinstelling in de afdeling. Het liggedrag van de varkens is immers de heel goede maatstaf voor de temperatuurinstelling.

Heat map van een hok met varkens van bovenaf bezien. Hoe donkerder de plek, hoe minder vaak een dier op de betreffende plek aanwezig was. Hoe lichter de plek, hoe vaker er een varken op de plek aanwezig is. De lichtste plaatsen boven in het plaatje zijn de voerbak tegen de wand bij de centrale gang. Daar is vaak een varken aanwezig.

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of  m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider