Blog: grenzen aan lage voerconversie

2020-10-20T11:12:54+00:00

In deze laatste blog kijk ik terug naar de afgelopen 10 jaar waarin ik als blogger voor Varkens.nl actief ben geweest. En er is wel wat veranderd in de keten, ook als we nog verder teruggaan. Enkele decennia geleden was er voor een kilo groei meer dan drie kilo voer nodig. Logisch dat de nadruk op het verlagen van de voerconversie lag, want voerkosten zijn de grootste kostenpost in de varkenshouderij. En er waren ook flinke slagen te maken. Door een stabielere temperatuur in de stal en door betere voerinstallaties werd voerverspilling teruggedrongen. En door steeds meer uitgekiende voersamenstellingen en [...]

Blog: grenzen aan lage voerconversie2020-10-20T11:12:54+00:00

In elke supermarkt nét even een andere hamlap

2020-09-18T14:34:41+00:00

Nu het Beter Leven-keurmerk overal in de schappen ligt, willen supermarkten zich onderscheiden van elkaar. Supermarktketen Plus gaat dit najaar met veertien varkenshouders extra stappen zetten op het gebied van smaak, dierenwelzijn en milieu-impact. Hoog tijd, menen ketenspecialisten. "Een grote uitdaging voor de sector is het onderscheiden in smaak", zegt Peter van Balkom van Connecting Agri & Food. Plus wil samen met ketenpartners Vion en de varkenshouders op korte termijn nieuwe stappen zetten op het gebied van smaak, het verder verbeteren van dierenwelzijn én het verlagen van de milieu-impact van varkensvlees. En dat wordt wel eens tijd. In het dertig [...]

In elke supermarkt nét even een andere hamlap2020-09-18T14:34:41+00:00

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst

2020-09-18T14:38:13+00:00

Connecting Agri & Food heeft een overzicht gemaakt van marktgerichte varkensvleesconcepten (bestaande en in opkomst), in zowel Nederland als België. Er zijn vaak maar enkele varkenshouders per varkensvleesconcept. Naast bekende aspecten als voeding, genetica en smaak, is er ook aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande borging en certificering. De marktgerichte varkensvleesconcepten zijn nog relatief klein. Het gaat dan om een beperkt aantal varkenshouders, waarbij de regie van de keten nog in handen is van een of enkele varkenshouders. Bijvoorbeeld Livar, Friberne, Heyde Hoeve en Hamletz en in België; Duroc d’Olives, Glorius, Brasvar, Bien Acquis, Belgasconne, The [...]

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst2020-09-18T14:38:13+00:00

Vlees met een verhaal valt in de smaak

2020-09-30T11:47:39+00:00

Eenvoudig is het niet, maar iedereen die is betrokken bij het vermarkten van een varkensvleesconcept is ervan overtuigd dat de markt daarvoor kansrijk is. De markt voor onderscheidende varkensvleesproducten groeit sneller dan het aanbod. Dat besef begint onder varkenshouders heel langzaam door te dringen. Het zijn zowel ambachtelijke slagers die op zoek zijn naar onderscheidend varkensvlees, als supermarkten. Bij de slager liggen de kwaliteitseisen hoger dan bij de supermarkt omdat zij duurder zijn, legt Gé Backus uit, directeur van Connecting Agri & Food. Het vlees in slagerswinkels dient er extra mooi uit te zien en perfect te smaken. De kwaliteit [...]

Vlees met een verhaal valt in de smaak2020-09-30T11:47:39+00:00

Voer dringt berengeur terug

2020-10-20T13:51:41+00:00

Connecting Agri & Food heeft de ontwikkeling van een nieuw type voer ondersteund dat berengeur helpt terug te dringen. Vitelia Voeders heeft het voer ontwikkeld, in samenwerking met VOF Michiels. In 2016 heeft onderzoek het effect van het voer op de berengeur aangetoond en in 2017 is tevens gekeken naar de kosteneffectiviteit van het voer. Test met vier typen voer Op twee bedrijven, bij in totaal ruim 2.200 dieren, is het voer getest. In de eerste praktijktest zijn vier typen voer onderzocht. Het voer met het meeste perspectief om berengeur terug te dringen, dat uit bietenpulp bestaat, is vervolgens in een tweede test onderzocht. De resultaten van [...]

Voer dringt berengeur terug2020-10-20T13:51:41+00:00

Blog: vleestaks

2020-09-30T12:30:34+00:00

Wel zo ongeveer elk jaar, en dan vooral in de persluwe zomermaanden, wordt de vleestaks weer van stal gehaald als zijnde een belangrijke maatregel om het milieu te redden. Vanochtend op de radio ging het weer eens over de vleestaks. Er is verschillende malen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van dit instrument. Het is veel ingewikkelder dan wordt voorgesteld. Overheidsinterventies in productprijzen geven aanleiding tot controle en administratieve lastendruk, en het verwijt van willekeur ligt altijd op de loer. Dat nog los van het gegeven dat de effectiviteit van dergelijke beleidsmaatregelen des te groter is naarmate ze zich over een groter [...]

Blog: vleestaks2020-09-30T12:30:34+00:00

Blog: praten met consumenten

2020-10-13T14:40:59+00:00

Bijna dagelijks wordt er in Nederland aan consumenten een vragenlijst voorgelegd over wat voor hen belangrijk is bij het kopen en eten van voedsel. En regelmatig verschijnen hier publicaties over. Bij deze vragenlijsten heeft de formulering van de vraag invloed op het antwoord wat de consumenten geven. Mensen hebben (on)bewust vaak de neiging datgene in te vullen waarvan ze menen dat anderen dat ook denken en antwoorden naar sociale wenselijkheid. Focusgroepen Een eenvoudige en goedkope manier om sociale wenselijkheid te voorkomen is om mensen niet rechtstreeks over een onderwerp te bevragen, maar om gelijktijdig met meerdere mensen een gesprek te [...]

Blog: praten met consumenten2020-10-13T14:40:59+00:00

Brabantse supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde

2020-10-23T05:53:21+00:00

Samenwerking en de bereidheid om tijd en energie te steken in die samenwerking zijn van groot belang om ‘local 2 local’ verkoop te laten slagen. Dit komt uit een gezamenlijke verkenning naar de perspectieven van lokale waarde(n)ketens, alsook van de rol van lokale supermarktondernemers en de provinciale overheid daarin. Samen met drie supermarktondernemers hebben Gé Backus (Connecting Agri & Food) en Ton Cornelissen (P2) verkend hoe agrofoodketens meerwaarde kunnen geven aan de producten én daarmee aan de consument. Werken als gezamenlijke keten In gesprekken met partijen in en rondom food retail was iedereen het er over eens dat het meerwaarde [...]

Brabantse supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde2020-10-23T05:53:21+00:00

Proeflocatie Agro as De Peel geopend

2020-10-23T05:51:24+00:00

Vorige maand is de proeflocatie van AgroasdePeel officieel geopend, een initiatief van de vijf gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd, en Uden in samenwerking met Agri Food Capital. Op het perceel zijn de eerste duurzame gewassen ingezaaid (sorghum en industriële hennep) en werkt een landschapsarchitect aan de mogelijkheden voor de ontwikkelingen van een voedselbos. Dit alles is onderdeel van een groter geheel. Doel is om een landbouwproeftuin van de toekomst te ontwikkelen. Waar een duurzame vorm van landbouw wordt ontwikkeld, waar bijvoorbeeld aandacht is voor het sluiten van kringlopen. Het gaat hierbij om het combineren van toekomstbestendige innovaties [...]

Proeflocatie Agro as De Peel geopend2020-10-23T05:51:24+00:00
Ga naar de bovenkant