Vergunning kan sneller en goedkoper

2020-09-18T14:19:45+00:00

Volgens Gé Backus worden emissies op termijn niet meer vooraf berekend, maar continu gemeten en vastgelegd.  Vergunningverlening voor de veehouderij gaat op termijn veranderen. Een vergunning wordt dan niet meer verleend op basis van middelvoorschriften, maar doelvoorschriften. Dit betekent dat een veehouder een bepaald aantal dieren mag houden, mits de werkelijke uitstoot van geur en ammoniak onder de afgesproken drempelwaarden blijft. Nu wordt vanachter een bureau berekend hoeveel geureenheden een (stal-) systeem heeft en hoeveel woningen als 'geurgehinderden' zijn aan te merken. "Die werkwijze is over enige jaren achterhaald", betoogt Backus. Ammoniak meten Ter voorbereiding op de toekomstige benadering brengt de Radboud [...]

Vergunning kan sneller en goedkoper2020-09-18T14:19:45+00:00

Blog: retail van dienst zijn

2020-09-30T12:11:26+00:00

Meer en meer partijen in de varkensvleesketen treden in contact met de retail om de mogelijkheden van een nieuw afzetconcept voor varkensvlees te verkennen. Retailers gaan daar graag op in. Zij zijn steeds op zoek naar meer onderscheidend vermogen. Het is dan wel zaak om goed beslagen ten ijs te komen, voordat men op gesprek gaat. Nieuwe retailconcepten moeten veelal voor een business to business context (B2B) én voor een business to consumer context (B2C) waarde toevoegen. Om daarvoor een goede partner te kunnen zijn, is het belangrijk in de huid van de retail te kruipen: wat is het onderhandelingsveld? De retailer heeft voor [...]

Blog: retail van dienst zijn2020-09-30T12:11:26+00:00

Mestbeleid geëvalueerd

2020-10-13T14:52:41+00:00

Het totale aantal varkensbedrijven is de laatste jaren dan wel gedaald in Nederland, maar het aantal varkens (en varkensmest) blijft vrij stabiel. Hoe gaat Nederland om met haar mestbeleid? De Wereldbank geeft hier antwoord op in een recent gepubliceerd rapport. In dit rapport is een overzicht en analyse van het Nederlandse mestbeleid van 1984 tot 2016 te vinden. Er wordt in het rapport gesproken over varkens, rundvee en pluimvee. In de samenvatting schrijft auteur Gé Backus: “De meeste succesvolle en kosteneffectieve maatregelen omvatten onder andere restricties op het verspreiden van mest, het creëren van een nationale mestbank, de vereisten om mest in de grond [...]

Mestbeleid geëvalueerd2020-10-13T14:52:41+00:00
Ga naar de bovenkant