Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst

2020-09-18T14:38:13+00:00

Connecting Agri & Food heeft een overzicht gemaakt van marktgerichte varkensvleesconcepten (bestaande en in opkomst), in zowel Nederland als België. Er zijn vaak maar enkele varkenshouders per varkensvleesconcept. Naast bekende aspecten als voeding, genetica en smaak, is er ook aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande borging en certificering. De marktgerichte varkensvleesconcepten zijn nog relatief klein. Het gaat dan om een beperkt aantal varkenshouders, waarbij de regie van de keten nog in handen is van een of enkele varkenshouders. Bijvoorbeeld Livar, Friberne, Heyde Hoeve en Hamletz en in België; Duroc d’Olives, Glorius, Brasvar, Bien Acquis, Belgasconne, The [...]

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst2020-09-18T14:38:13+00:00

Blog: big data in de varkenshouderij

2020-09-18T14:44:03+00:00

Voor de varkenshouderij wordt Big Data vormgegeven door frequentiemetingen van verschillende kenmerken van dieren en hun omgeving. Deze resulteren in grote hoeveelheden meetwaarden die met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit leidt tot potentiële, nieuwe informatie en inzichten. Elke maand tot wel tienduizenden meetwaarden analyseren per bedrijf en deze relateren aan andere gegevens, kan positief uitwerken. Er spelen uiteraard ook risico’s mee. Met name door het onjuist interpreteren van gegevens. Een andere valkuil is dat de enorme omvang van de data de suggestie wekt van betrouwbaarheid en kleine foutmarges. Maar, al met al biedt het analyseren van data grote kansen. Zo kunnen digitale [...]

Blog: big data in de varkenshouderij2020-09-18T14:44:03+00:00

Data verbindt de keten en verandert de rol van de bedrijfsadviseur

2020-09-30T10:09:29+00:00

"We staan aan de vooravond van enorme veranderingen. De big data gaat het werk van bedrijfsadviseurs binnen vijf jaar ingrijpend veranderen”, zegt Gé Backus. Zijn advies aan de bedrijfsadviseurs is de big data uitdaging op te pakken. “Diegenen die dat niet doen, zijn over vijf jaar geen bedrijfsadviseur meer. Probeer te kijken wat er gebeurt in je eigen organisatie, ga naar vakbijeenkomsten en verdiep je in de materie. Er zijn geen handboeken maar sluit aan bij een klant die ermee begint. Samen leer je door ermee aan de gang te gaan", aldus Gé Backus. Als directeur bij Connecting Agri & [...]

Data verbindt de keten en verandert de rol van de bedrijfsadviseur2020-09-30T10:09:29+00:00

Blog: de staat van het dier

2020-09-30T10:14:18+00:00

Vorige maand heeft de Raad voor Dieraangelegenheden het rapport ‘De staat van het dier’ gepubliceerd. Aan 2.010 Nederlanders is gevraagd hoe zij denken over de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met dieren. Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat het welzijn van productiedieren de afgelopen tien jaar sterk is verbeterd en ook dat productiedieren het in Nederland veel beter hebben dan in andere Europese landen Wel is er verdeeldheid over dierwelzijn in de huidige vorm van veehouderij: 30% denkt dat het niet mogelijk is dierwelzijn te waarborgen in de huidige veehouderij en 40% denkt dat dit [...]

Blog: de staat van het dier2020-09-30T10:14:18+00:00

Vlees met een verhaal valt in de smaak

2020-09-30T11:47:39+00:00

Eenvoudig is het niet, maar iedereen die is betrokken bij het vermarkten van een varkensvleesconcept is ervan overtuigd dat de markt daarvoor kansrijk is. De markt voor onderscheidende varkensvleesproducten groeit sneller dan het aanbod. Dat besef begint onder varkenshouders heel langzaam door te dringen. Het zijn zowel ambachtelijke slagers die op zoek zijn naar onderscheidend varkensvlees, als supermarkten. Bij de slager liggen de kwaliteitseisen hoger dan bij de supermarkt omdat zij duurder zijn, legt Gé Backus uit, directeur van Connecting Agri & Food. Het vlees in slagerswinkels dient er extra mooi uit te zien en perfect te smaken. De kwaliteit [...]

Vlees met een verhaal valt in de smaak2020-09-30T11:47:39+00:00

Blog: retail van dienst zijn

2020-09-30T12:11:26+00:00

Meer en meer partijen in de varkensvleesketen treden in contact met de retail om de mogelijkheden van een nieuw afzetconcept voor varkensvlees te verkennen. Retailers gaan daar graag op in. Zij zijn steeds op zoek naar meer onderscheidend vermogen. Het is dan wel zaak om goed beslagen ten ijs te komen, voordat men op gesprek gaat. Nieuwe retailconcepten moeten veelal voor een business to business context (B2B) én voor een business to consumer context (B2C) waarde toevoegen. Om daarvoor een goede partner te kunnen zijn, is het belangrijk in de huid van de retail te kruipen: wat is het onderhandelingsveld? De retailer heeft voor [...]

Blog: retail van dienst zijn2020-09-30T12:11:26+00:00

Voer dringt berengeur terug

2020-10-20T13:51:41+00:00

Connecting Agri & Food heeft de ontwikkeling van een nieuw type voer ondersteund dat berengeur helpt terug te dringen. Vitelia Voeders heeft het voer ontwikkeld, in samenwerking met VOF Michiels. In 2016 heeft onderzoek het effect van het voer op de berengeur aangetoond en in 2017 is tevens gekeken naar de kosteneffectiviteit van het voer. Test met vier typen voer Op twee bedrijven, bij in totaal ruim 2.200 dieren, is het voer getest. In de eerste praktijktest zijn vier typen voer onderzocht. Het voer met het meeste perspectief om berengeur terug te dringen, dat uit bietenpulp bestaat, is vervolgens in een tweede test onderzocht. De resultaten van [...]

Voer dringt berengeur terug2020-10-20T13:51:41+00:00

Blog: vleestaks

2020-09-30T12:30:34+00:00

Wel zo ongeveer elk jaar, en dan vooral in de persluwe zomermaanden, wordt de vleestaks weer van stal gehaald als zijnde een belangrijke maatregel om het milieu te redden. Vanochtend op de radio ging het weer eens over de vleestaks. Er is verschillende malen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van dit instrument. Het is veel ingewikkelder dan wordt voorgesteld. Overheidsinterventies in productprijzen geven aanleiding tot controle en administratieve lastendruk, en het verwijt van willekeur ligt altijd op de loer. Dat nog los van het gegeven dat de effectiviteit van dergelijke beleidsmaatregelen des te groter is naarmate ze zich over een groter [...]

Blog: vleestaks2020-09-30T12:30:34+00:00

Blog: praten met consumenten

2020-10-13T14:40:59+00:00

Bijna dagelijks wordt er in Nederland aan consumenten een vragenlijst voorgelegd over wat voor hen belangrijk is bij het kopen en eten van voedsel. En regelmatig verschijnen hier publicaties over. Bij deze vragenlijsten heeft de formulering van de vraag invloed op het antwoord wat de consumenten geven. Mensen hebben (on)bewust vaak de neiging datgene in te vullen waarvan ze menen dat anderen dat ook denken en antwoorden naar sociale wenselijkheid. Focusgroepen Een eenvoudige en goedkope manier om sociale wenselijkheid te voorkomen is om mensen niet rechtstreeks over een onderwerp te bevragen, maar om gelijktijdig met meerdere mensen een gesprek te [...]

Blog: praten met consumenten2020-10-13T14:40:59+00:00

Meer transparantie in de keten door digitalisering

2020-10-13T15:10:04+00:00

Hoe de informatieketen in de land- en tuinbouw er over tien jaar uit zal zien staat nog niet vast, maar dat er grote veranderingen op komst zijn wel. "Wie had kunnen voorspellen welke veranderingen de introductie van smartphones en tablets op gang zouden brengen?", werpt Gé Backus van Connecting Agri & Food tegen ABN AMRO op. Zo geldt dat ook voor big data en blockchain. Straks helpen ze om boer en consument met elkaar te verbinden en de transparantie in de keten te vergroten. Eten krijgt een gezicht Als consumenten in de supermarkt weten waar hun groenten en vlees vandaan komen en welke boer [...]

Meer transparantie in de keten door digitalisering2020-10-13T15:10:04+00:00
Ga naar de bovenkant