Samenwerking en de bereidheid om tijd en energie te steken in die samenwerking zijn van groot belang om ‘local 2 local’ verkoop te laten slagen. Dit komt uit een gezamenlijke verkenning naar de perspectieven van lokale waarde(n)ketens, alsook van de rol van lokale supermarktondernemers en de provinciale overheid daarin. Samen met drie supermarktondernemers hebben Gé Backus (Connecting Agri & Food) en Ton Cornelissen (P2) verkend hoe agrofoodketens meerwaarde kunnen geven aan de producten én daarmee aan de consument.

Werken als gezamenlijke keten

In gesprekken met partijen in en rondom food retail was iedereen het er over eens dat het meerwaarde levert als je met alle partijen opereert als een gezamenlijke keten en niet als afzonderlijke losse schakels. Producenten en producten moeten uit de anonimiteit worden gehaald en de supermarktwinkel moet hen het podium geven. Begrip en waardering door consumenten is moeilijker als het anoniem is. Lokale initiatieven zijn dan ook belangrijk. Het kunnen managen van kleine volumes door de keten heen is daar cruciaal.

Impact verkoop

‘Local 2 Local’ is meer dan de directe verkoop van producten van boer aan consument. Retail is een belangrijke speler om de impact van de verkoop te vergroten en lokale producenten structureel toekomstperspectief te geven. Hierin zijn de franchiseondernemers binnen de retail belangrijke personen.

Samenwerkende lokale producenten moeten gebruik maken van expertises die zij als individu niet hebben. Ketensamenwerking gaat over de dingen doen waar je goed in bent, en met anderen samenwerken waar je eigen competenties tekort schieten.

Met deze verkenning zijn de eerste stappen gezet. In overleg met de ondernemers zullen verdere vervolgstappen worden gezet.

Meer informatie

Download rapport ‘Supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde’

Op de website van P2 is een rapport te vinden over de beleidsmatige aspecten van ‘local 2 local’. Neem voor meer informatie contact op met Gé Backus (g.backus@connectingagriandfood.nl / 06 53 72 49 43).

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Gé Backus via 06 53 38 53 23 of g.backus@connectingagriandfood.nl

Gé Backus
Gé BackusDirecteur