Ga naar de inhoud

Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten

  • Beleid

Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten De afgelopen twee jaar hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noordoost-Brabant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een ontwikkel- en expertisecentrum op gebied van duurzame dierlijke eiwitten. Een plaats waar gewerkt wordt aan het versnellen van innovaties en het opbouwen… Lees verder »Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten

Rapport: Naar toegevoegde waarde(n) door samenwerking in de keten

Op verzoek van de Dierenbescherming heeft Connecting Agri & Food instrumenten beschreven die kunnen helpen het verdienvermogen van de veehouder te verbeteren en zo ook ruimte te creëren om te investeren in verduurzaming, waaronder het verder verhogen van het dierenwelzijn. Het betreft stabiele prijssystemen, correcties… Lees verder »Rapport: Naar toegevoegde waarde(n) door samenwerking in de keten

Sector en ketenpartijen aan zet bij doelstelling emissiereductie

  • Beleid

Sector en ketenpartijen aan zet bij doelstelling emissiereductie ‘Melkveehouderij moet een grotere (in)directe bijdrage leveren aan ontwikkelen hoogwaardige mestverwerking’. ‘Grondgebondenheid of totale verwerking is nodig voor een duurzame sector’. ‘Overheid is niet aan zet om doelsturing emissiereductie houdbaar te maken, maar de sector en ketenpartijen’.… Lees verder »Sector en ketenpartijen aan zet bij doelstelling emissiereductie