Roadmap veehouderij 20302020-10-19T14:46:41+00:00

Project omschrijving

Op verzoek van de provincie Limburg wordt een roadmap met oplossingsrichtingen geconcretiseerd voor het verder verduurzamen van de veehouderij in de provincie Limburg. Onder andere een optimaal grondstofgebruik, emissiebeperkingen, ruimte en omgevingskwaliteit,  arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn worden meegenomen. Het doel is tot een ideaalbeeld te komen voor veehouders én omwonenden.

Delen

MEER INFORMATIE

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Met passie voor zowel de agrarische sector als de foodsector werk ik aan het leggen van verbindingen in de keten van boer tot en met de consument.

Gerelateerde projecten

2022-08-02T18:36:09+00:00

Stalaanpassing 2024

Connecting Agri & Food heeft onderzocht op hoeveel locaties er naar verwachting voor 2024 één of meerdere stalsystemen moeten worden aangepast op basis van de Interim Omgevingsverordening. Uit het onderzoek is gebleken dat naar verwachting op zo’n 2.210 locaties de ondernemer de stallen nog moeten aanpassen.

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

Nieuws over beleid veehouderij

Ga naar de bovenkant