Ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten2020-10-19T15:07:31+00:00

Project omschrijving

Connecting Agri & Food onderzoekt, in samenwerking met voorlopers in de voedselketen, het opzetten van een expertisecentrum voor Duurzame Eiwitten om bedrijven samen te kunnen brengen. Onderzoek en innovatie naar Duurzame Eiwitten moet zo in een stroomversnelling komen, zodat het centrum een plek wordt waar bijeenkomsten en kennisuitwisseling plaatsvinden. Ook wordt het centrum betrokken bij het onderwijs.

Naast de opkomt van plantaardige eiwitten zal de behoefte aan dierlijke eiwitten blijven bestaan, als onderdeel van een gebalanceerd en gezond dieet. Een randvoorwaarde is dat dit vlees duurzaam geproduceerd wordt. Naast aspecten van een duurzaam gebruik van grondstoffen en het verder terugdringen van milieudruk, spelen dierwelzijn, kringlooplandbouw en een bestendig verdienmodel voor producenten een rol.

Om alle mogelijkheden goed in beeld te hebben, wordt eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt een businessplan uitgewerkt en daarnaast ook de praktische uitvoering zoals de bouw van het centrum.

AgriFood Capital, Wageningen UR, TU/, HAS en de gemeente Oss hebben ons opdracht gegeven voor de rol van projectleider van het haalbaarheidsonderzoek.

Meer informatie over het centrum volgt op deze pagina. Houd ook onze nieuwspagina’s in de gaten.

Delen

MEER INFORMATIE

Peter van Balkom
Peter van BalkomSpecialist varkensvleesketen

Gerelateerde projecten

Nieuws over Voeding & Productie

Ga naar de bovenkant