Kwaliteit berenvlees2022-08-09T08:00:43+00:00

Project omschrijving

In de traditionele uitbetalingsschema’s van Nederlandse slachterijen worden varkens met een dikke speklaag gekort. Met behulp van genetica en aangepaste voeding hebben de varkens een geringere spekdikte. Schaduwzijde van deze ontwikkeling is dat 20% van de varkens minder dan 10 mm spekdikte heeft.

Vergelijken van de spreiding in dit karkaskenmerk met de gewenste afzetspecificaties van de Nederlandse retail laten zien dat er sprake is van een aanmerkelijk verbeterpotentieel. Berekend is wat het kost om via een aangepast voer de spekdikte aan te passen.

Delen

MEER INFORMATIE

Peter van Balkom
Peter van BalkomSpecialist varkensvleesketen

Gerelateerde projecten

Nieuws over Voeding & Productie

Ga naar de bovenkant