Intensivering Toezicht Veehouderijen2022-08-04T08:59:22+00:00

Project omschrijving

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). In dit project zijn uniforme, digitale checklisten opgesteld voor alle inspecties en er is een ITV-app ontwikkeld met aanvullende beleidsinformatie zodat de individuele inspecteurs van de omgevingsdiensten op uniforme werkwijze de inspecties uitvoeren en de data opslaan. Hiervoor is een database gerealiseerd waarin per kwartaal alle informatie van de inspectiedossiers van de omgevingsdiensten binnengehaald worden. Via het ITV-portaal kan iedere gemeente de informatie ophalen. De mate van naleving kan hiermee per aspect snel inzichtelijk gemaakt worden. De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld. De eenduidige wijze van controleren wordt als een groot goed beschouwd. En men is positief over de digitale middelen en de mogelijkheden die deze bieden.

De harmonisatie in de werkwijze van de drie omgevingsdiensten is een van de grote winsten van het project. Er is een compleet inzicht in, en een rapportage van, alle geïnspecteerde bedrijven. De verzamelde informatie biedt gemeenten een goede benchmarkfaciliteit en er zijn nu ‘up-to-date’ gegevens beschikbaar over een sector in beweging. De database geeft goede handvatten aan projectpartners om sneller en beter informatie te gebruiken uit de inspecties. De combinatie van (a) aanvullende indicatoren om op te beoordelen en (b) kennis van de controleur, maakt het mogelijk om (on)bewust handelen in strijd met regels sneller en beter te gaan onderkennen. Er kan nu ook een betere focus komen op toezicht op juist díe onderdelen die niet voldoende worden nageleefd. En bedrijven die meer data delen die het mogelijk maken om toezicht op afstand te houden, kunnen in een ander controlesysteem vallen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld minder frequent een bedrijfsbezoek nodig is en ook dat die bezoeken in minder tijd kunnen worden uitgevoerd.

Bekijk het rapport voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek.
Download het rapport via onderstaande link.

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Delen

MEER INFORMATIE

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider Veehouderij en Diergezondheid
Voor vragen over geurmetingen en analyses neemt u contact op met Monique.

Gerelateerde projecten

2022-08-04T08:32:00+00:00

Ruimte voor ruimte Limburg

De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De regeling heeft bijgedragen aan het definitief uit de markt halen van productierechten en het slopen van bedrijfsgebouwen. Met de regeling is 2,86 miljoen kilo forfaitair berekend fosfaat uit de markt genomen, productiecapaciteit opgeheven overeenkomend met 1,33 mln. kilo ammoniakemissie en 0,29 mln. kubieke meters dierlijke mest. Een afname van 1,33 mln. kg ammoniakemissie uit stallen komt overeen met 18% van de ammoniakemissie van de betreffende sectoren in 2000.

2022-08-04T08:59:22+00:00

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld.

Nieuws over omgevingskwaliteit

Ga naar de bovenkant