Geurmetingen en analyse2022-08-01T14:06:18+00:00

Project omschrijving

Connecting Agri & Food voert verschillende opdrachten uit op gebied van geurmetingen en analyse. Zo hebben we in een pilot onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur. De provincie Noord-Brabant heeft daartoe opdracht gegeven. Op basis van de resultaten gaat de provincie door met de verdere ontwikkeling van het gebruik van sensormetingen.

Voor de pilot zijn metingen uitgevoerd bij varkensbedrijven en bij omwonenden. Er is gekeken of er geschikte sensoren zijn die een betrouwbaar beeld kunnen geven van de geur uit varkensstallen. Ook was het de vraag of de verzamelde data de veehouder en omwonenden dichterbij elkaar zou brengen en of dit handelingsperspectieven biedt tot om de emissieprestaties van het bedrijf te verbeteren.

De conclusie is dat realtime metingen de ondernemer snel meer inzicht geven in de effecten van activiteiten in en om de stal op de emissie. Dit biedt ook handelingsperspectief om verbeteringsacties door te voeren. Wel is meer inzicht gewenst in de specifieke componenten in de lucht, die zijn gerelateerd aan geur uit varkensstallen.

Kansen voor de toekomst

Naar de toekomst kan gewerkt gaan worden met een meetnetwerk. Hierbij is de plaatsing van de sensoren van belang als we gaan meten er gemeten wordt met een beperkt aantal sensoren om de mogelijke hinder bij meerdere woningen te bepalen. Connecting Agri & Food heeft een model ontwikkeld om de optimale plaatsing te kunnen bepalen voor de geursensoren om de hinder bij een burgerwoning te meten. Het model maakt een afweging tussen de afstand van de sensor tot de woning en het verwachte verschil in geurniveau tussen geursensor en de woning.

Meetnetwerken

Connecting Agri & Food adviseert gemeentes en provincies bij de ontwikkeling van nauwkeurigere en robuustere sensoren en meetnetwerken te stimuleren, vooral voor geur en fijnstof.  Ook is het aan te raden om veehouders en omwonenden in alle sectoren ervaring te laten opdoen met sensormetingen en samen te leren. Eerder hebben we dit gedaan voor de gemeente Sint-Anthonis en de gemeente Venray.

Bekijk het rapport voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek.
Download het rapport via onderstaande link.

Geurmetingen-als-basis-alternatieve-systematiek-vergunningverlening

Delen

MEER INFORMATIE

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider Veehouderij en Diergezondheid
Voor vragen over geurmetingen en analyses neemt u contact op met Monique.

Gerelateerde projecten

2022-08-04T08:59:22+00:00

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld.

Nieuws over omgevingskwaliteit

Ga naar de bovenkant