Stof en endotoxinen in pluimveehouderij2022-07-25T09:23:34+00:00

Project omschrijving

Het project BEL AIR heeft als doel endotoxine-emissies in en rondom pluimveehouderijen, met behulp van innovatieve technologieën, te verminderen. In de eerste fase willen we, met hulp van gekoppelde sensoren, de afkomst en het ontstaan van endotoxinen in de stal beter begrijpen. Op basis hiervan wordt een monitorings- of analysetool ontwikkeld, het Endotoxine Dashboard. Het dashboard kan de productiecyclus besturen, om kritische situaties zo vroeg mogelijk te herkennen en dan doelgericht te sturen op vermindering van endotoxine emissies.

Zie het platform Giqs voor meer informatie.

Delen

MEER INFORMATIE

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse

Gerelateerde projecten

2020-10-19T14:41:03+00:00

Slimme Stal

Slimme Stal is een technologie bestaande uit sensorkastjes en online software, ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor, waarmee de gebruiker altijd en overal op zijn PC, tablet of smartphone kan zien hoe het klimaat in de stal is.

2022-07-28T10:31:06+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

Nieuws over data-analyse

Ga naar de bovenkant