Gebiedsgerichte aanpak stikstof2022-01-11T08:50:43+00:00

Project omschrijving

Connecting Agri & Food heeft in opdracht van de provincie Limburg onderzocht of er economische ontwikkeling gerealiseerd kan worden in drie Limburgse gebieden onder de geldende stikstofregels, zoals uitgesproken door de Raad van State op 29 mei 2019. Daarbij is onderzocht welke maatregelen, generiek of maatwerk, een oplossing kunnen bieden voor de gewenste economische ontwikkeling en natuurontwikkeling nabij de Natura 2000-gebieden.

In een praktijksituatie blijkt externe saldering een complexe en kostbare zaak, die op de (middel)lange termijn onvoldoende ruimte biedt voor economische ontwikkeling. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afstanden waarmee gerekend moeten worden en de hoge kosten voor sanering van bedrijven.

Kosteneffectiviteit

Een belangrijke factor bij het ontwikkelen van een oplossing voor het stikstofdossier is de kosteneffectiviteit van de te nemen maatregelen. Onderzocht is wat de kosten zijn van maatwerk (opkopen van bedrijven) en investeren in emissiereducerende technieken. Berekend is dat de kosten per te reduceren kg stikstof voor het opkopen van bedrijven 5 à 7 keer hoger zijn dan voor generieke maatregelen.

Bekijk het rapport voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek. Download het rapport via onderstaande link.

Download rapport Provincie Limburg

Delen

MEER INFORMATIE

Sandra van Kampen
Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving
Voor vragen over de gebiedsgerichte aanpak stikstof neemt u contact op met Sandra.

Gerelateerde projecten

Nieuws over omgevingskwaliteit

Ga naar de bovenkant