Economiemodule2022-07-28T10:31:06+00:00

Project omschrijving

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten. Ook informatie uit de slachtlijn moet worden meegenomen in het totaalplaatje van de varkensvleesketen.
In de economiemodule, die nog in ontwikkeling is, worden al deze data samengebracht en geanalyseerd om te bepalen of er correlaties zijn. In het project wordt een applicatie ontwikkeld waarbinnen drie datastromen binnen de vleesvarkenshouderij realtime worden geanalyseerd en vertaald tot relevante output. Hierdoor ontstaat bij de veehouder inzicht in hoe de verschillende parameters zich tot elkaar verhouden, hoe ze verbonden zijn, dit geeft inzicht in de relatie tussen stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten en wat de gevolgen zijn voor de economische resultaten.

Door de nieuwe inzichten, heeft de varkenshouder meer handelingsperspectieven om de bedrijfsvoering te optimaliseren, met als gevolg een verbetering van stalklimaat, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en daardoor economisch rendement.

Bovendien is de meerwaarde van deze module dat er straks op elk moment continue ofwel realtime gemeten kan worden, en dat gegevens niet pas na het afleveren en de slacht beschikbaar zijn.

De economiemodule wordt geïntegreerd met de al bestaande klimaatmodules, zodat de gegevens straks realtime zichtbaar worden gemaakt via de software van Slimme Stal.

Delen

MEER INFORMATIE

Peter van Balkom
Peter van BalkomSpecialist varkensvleesketen
Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal

Gerelateerde projecten

2020-10-19T14:41:03+00:00

Slimme Stal

Slimme Stal is een technologie bestaande uit sensorkastjes en online software, ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor, waarmee de gebruiker altijd en overal op zijn PC, tablet of smartphone kan zien hoe het klimaat in de stal is.

Nieuws over data-analyse

Ga naar de bovenkant