Boer en burger (vergunningen)2022-08-02T14:36:10+00:00

Project omschrijving

Voor veehouderijbedrijven kijken we naar een andere manier om afspraken vast te leggen over het voeren van een veehouderij, op basis van een zogenoemde maatschappelijke overeenkomst. Dat is een overeenkomst tussen boer en burger op basis van sensordata verzameld in de stal, bedoeld als alternatief voor het huidige vergunningensysteem. De maatschappelijke overeenkomst gaat uit van het principe van wederkerigheid van rechten en plichten, waarbij de ondernemer ook rekening houdt met de wensen van omwonenden en waar vervolgens beiden van profiteren. De eerste pilot, met vijf varkensbedrijven in Noord-Brabant, is gestart in 2018. Het project voeren we uit in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Comunicamos, en de Rafael Dialoog.

Bekijk het rapport voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek.
Download het rapport via onderstaande link.

Boer en burger (vergunningen)

Delen

MEER INFORMATIE

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider Veehouderij en Diergezondheid
Voor vragen over geurmetingen en analyses neemt u contact op met Monique.

Gerelateerde projecten

2022-08-04T08:32:00+00:00

Ruimte voor ruimte Limburg

De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De regeling heeft bijgedragen aan het definitief uit de markt halen van productierechten en het slopen van bedrijfsgebouwen. Met de regeling is 2,86 miljoen kilo forfaitair berekend fosfaat uit de markt genomen, productiecapaciteit opgeheven overeenkomend met 1,33 mln. kilo ammoniakemissie en 0,29 mln. kubieke meters dierlijke mest. Een afname van 1,33 mln. kg ammoniakemissie uit stallen komt overeen met 18% van de ammoniakemissie van de betreffende sectoren in 2000.

2022-08-04T08:59:22+00:00

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld.

Nieuws over omgevingskwaliteit

Ga naar de bovenkant