Subsidie innovatie veestallen

2020-10-19T15:19:15+00:00

Vanaf maandag 25 mei 2020 kunt u subsidie aanvragen voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen. De focus ligt op de ontwikkeling van innovaties in nieuwe staltechnieken en stalaanpassingen, waarmee broeikasgasemissies of stalemissies bij de bron worden verminderd. Tot en met 2024 wordt twee keer per jaar de mogelijkheid geboden om deze subsidie aan te vragen. Voor wie is de subsidie bedoeld? De subsidieregeling ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv) bestaat uit twee modules: innovatie en investeringen voor veehouderijen. De innovatiemodule is gericht op het ontwikkelen van en onderzoek doen naar technieken of maatregelen om broeikasgasemissies of [...]