Over Ilse Bos-Naus

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Ilse Bos-Naus has created 60 blog entries.

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst

2020-09-18T14:38:13+00:00

Connecting Agri & Food heeft een overzicht gemaakt van marktgerichte varkensvleesconcepten (bestaande en in opkomst), in zowel Nederland als België. Er zijn vaak maar enkele varkenshouders per varkensvleesconcept. Naast bekende aspecten als voeding, genetica en smaak, is er ook aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande borging en certificering. De marktgerichte varkensvleesconcepten zijn nog relatief klein. Het gaat dan om een beperkt aantal varkenshouders, waarbij de regie van de keten nog in handen is van een of enkele varkenshouders. Bijvoorbeeld Livar, Friberne, Heyde Hoeve en Hamletz en in België; Duroc d’Olives, Glorius, Brasvar, Bien Acquis, Belgasconne, The [...]

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst2020-09-18T14:38:13+00:00

Ieder veehouderijbedrijf heeft eigen geurprofiel

2020-10-20T11:35:11+00:00

Connecting Agri & Food heeft, samen met de vakgroep Molecuul en Laserfysica van de Radboud Universiteit Nijmegen, luchtmonsters verzameld bij drie bedrijven. Deze monsters zijn onderzocht op samenstelling van 12 relevante geurstoffen. Hieruit kwam naar voren dat de samenstelling van de lucht verschilt. Deze kennis biedt nieuwe kansen om geur(indicatoren) te meten en biedt nieuw handelingsperspectief om hier iets aan te doen. Nieuwe kansen om geur(indicatoren) te meten De grote verschillen zijn door de meeste mensen te ruiken, zo ruikt een varkensbedrijf anders dan een vleeskuikenstal. Maar ook binnen een diersoort zijn er verschillen. Zo maakt het uit wat voor [...]

Ieder veehouderijbedrijf heeft eigen geurprofiel2020-10-20T11:35:11+00:00

Optimale locatie sensoren in meetnetwerk

2020-10-20T11:36:38+00:00

Burgers in het buitengebied kunnen te maken hebben met geuroverlast vanuit de veehouderij. Als er sensoren zijn die geurbelasting kunnen meten, is het belangrijk om de sensoren zo te plaatsen dat een goed beeld verkregen wordt van de daadwerkelijke belasting van alle burgerwoningen in een gebied. Optimalisatiemodel beste plaatsing sensoren Het is vaak niet haalbaar om bij ieder huis een sensor te plaatsen. Daarom heeft Bertus van der Weijst een optimalisatiemodel ontwikkeld om te berekenen waar de sensoren het beste geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek is begeleid door de vakgroep Operationele Research en Logistiek van Wageningen University & Research en [...]

Optimale locatie sensoren in meetnetwerk2020-10-20T11:36:38+00:00

Slimme Stal voor melkveehouders

2020-10-20T11:38:07+00:00

Met Slimme Stal van Connecting Agri & Food in de melkveehouderij komt er een nieuw systeem beschikbaar om het stalklimaat in een melkveestal te volgen. Op het moment wordt Slimme Stal vooral gebruikt door varkenshouders, maar ook voor melkveehouders is het systeem aan te bevelen. Met Slimme Stal kunnen melkveehouders op elk moment het klimaat in de stal bekijken via een computer, tablet of smartphone. Het gemeten klimaat binnen Slimme Stal bestaat daarbij uit temperatuur, luchtvochtigheid, CO2- en NH3-concentratie (ammoniakconcentratie). Het klimaat bijhouden wordt binnen de melkveehouderij nog weinig belicht, maar wordt met de zomer van 2018 in het achterhoofd [...]

Slimme Stal voor melkveehouders2020-10-20T11:38:07+00:00

Blog: big data in de varkenshouderij

2020-09-18T14:44:03+00:00

Voor de varkenshouderij wordt Big Data vormgegeven door frequentiemetingen van verschillende kenmerken van dieren en hun omgeving. Deze resulteren in grote hoeveelheden meetwaarden die met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit leidt tot potentiële, nieuwe informatie en inzichten. Elke maand tot wel tienduizenden meetwaarden analyseren per bedrijf en deze relateren aan andere gegevens, kan positief uitwerken. Er spelen uiteraard ook risico’s mee. Met name door het onjuist interpreteren van gegevens. Een andere valkuil is dat de enorme omvang van de data de suggestie wekt van betrouwbaarheid en kleine foutmarges. Maar, al met al biedt het analyseren van data grote kansen. Zo kunnen digitale [...]

Blog: big data in de varkenshouderij2020-09-18T14:44:03+00:00

Brabantse veehouderijen op weg naar minder geuruitstoot

2020-10-20T11:39:20+00:00

De vergunningverlening aan veehouderijen moet anders. Minder vooraf berekenen, meer ‘realtime’ meten. In Brabant draaide een proefproject bij vijf varkensboeren. Als buren van een varkenshouderij meer inzicht hebben in wat er in de stallen gebeurt en waarom, dan leidt dat al snel tot meer begrip en vertrouwen. Een boer die weet dat zijn stal op sommige momenten meer geur uitstoot, kan daar gericht iets aan doen. Als omwonenden zien dat de varkenshouder zich inspant, zijn ze op hun beurt sneller genegen om zich aan te passen. Het is een van de ervaringen die zijn opgedaan in een proefproject waarbij de [...]

Brabantse veehouderijen op weg naar minder geuruitstoot2020-10-20T11:39:20+00:00

Slimme sensoren voor meer inzicht in stalklimaat

2020-10-20T11:40:33+00:00

Met sensoren van Slimme Stal van Connecting Agri & Food wil Johan Peelen meer inzicht krijgen in het klimaat en verbanden zoeken met de resultaten. Johan Peelen verplaatste zijn bedrijf 3 jaar geleden van de dorpsrand naar een nieuwe locatie en bouwde daar een nieuwe vleesvarkensstal en opslagloods. De ondernemer heeft de opzet en inrichting goed doordacht. Toch hebben de 3 sensoren die in 1 afdeling boven de varkens hangen daar niet direct mee te maken; die horen bij Slimme Stal. Daarmee wil de varkenshouder meer inzicht krijgen in het klimaat in zijn stal. Want hoewel hij daar altijd veel aandacht aan [...]

Slimme sensoren voor meer inzicht in stalklimaat2020-10-20T11:40:33+00:00

Proefproject geurmeting varkensbedrijven krijgt vervolg

2020-10-20T11:41:51+00:00

Het proefproject ‘Continue geurmeting varkensbedrijven’ dat Connecting Agri&Food en Comunicamos uitvoerden in opdracht van de provincie Noord-Brabant, krijgt een vervolg. In het project werd bij 5 varkenshouderijen en enkelen van hun buren met behulp van sensoren een aantal stoffen die samenhangen met geur van varkensbedrijven gemeten. Doel was om na te gaan of er op basis van de metingen afspraken gemaakt konden worden tussen veehouders, burgers en overheid ter aanvulling of vervanging van de huidige vergunningverlening. Gevoeliger sensoren nodig in vervolgonderzoek Tijdens het project hielden de varkenshouders een logboek bij over de bedrijfsactiviteiten en de burger hield bij wat hij van het [...]

Proefproject geurmeting varkensbedrijven krijgt vervolg2020-10-20T11:41:51+00:00

Start slimme stal in Duitsland

2020-10-20T11:42:58+00:00

Een Nederlander die in Duitsland een prijs voor dierenwelzijn krijgt, dat is toch wel een unieke en bijzondere gelegenheid. Gé Backus mocht 1 van de 2 innovatieprijzen die het Duitse initiatief Tierwohl uitreikte in ontvangst nemen. Met het bijbehorende bijdrage van € 154.000 krijgt Connecting Agri & Food de mogelijkheid om het project Slimme Stal in Duitsland uit te rollen. Slimme Stal bewaakt het klimaat in de varkensstal. Hoe kijkt u terug op de uitreiking van de innovatieprijs van het initiatief Tierwohl? “Het was een hele happening en ik ben ontzettend blij met deze erkenning voor ons project. In eerste instantie [...]

Start slimme stal in Duitsland2020-10-20T11:42:58+00:00

Innovatieprijs Duitse markt voor Slimme Stal

2020-10-20T11:44:02+00:00

Een optimaal en stabiel klimaat in en om de stal draagt aanzienlijk bij ​​aan een goede diergezondheid en minder stress. “Een aantal varkenshouders is nog te weinig bezig met het bijhouden van het klimaat in hun stallen”, aldus Gé Backus van Connecting Agri & Food. Uiteindelijk leiden gezonde dieren ook tot betere financiële resultaten voor een agrarisch bedrijf. Backus is zich bewust van de noodzaak hiervan en ontwikkelde daarom, in samenwerking met ICT-bedrijf Whysor, een handig systeem om het klimaat bij te houden in en om de stal, Slimme Stal genoemd. Gezond stalklimaat Voor de ontwikkeling van Slimme Stal won Backus een innovatieprijs [...]

Innovatieprijs Duitse markt voor Slimme Stal2020-10-20T11:44:02+00:00
Ga naar de bovenkant