Over Ilse Bos-Naus

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Ilse Bos-Naus has created 60 blog entries.

Sturen op stalklimaat met ‘Meten is Weten’

2020-10-20T11:17:51+00:00

Wat is de invloed van het stalklimaat op de gezondheid voor mens en dier en hoe kunnen we inspelen op de sterk wisselende klimaatomstandigheden? Inzicht hierin helpt veehouders hun stalklimaat te optimaliseren, is de conclusie van het project ‘Meten is Weten’ van Connecting Agri&Food, Vion Food Group en Good Farming Star. “Ik heb meer gevoel ontwikkeld bij mijn klimaat als ik in de stal loop en ik gebruik de data daarbij als ijkpunt”, zegt een deelnemer aan het project. De afgelopen twee jaar verzamelden 22 varkenshouders van leveranciersvereniging Starfarmers klimaatdata in de stal. Met behulp van een sensorkastje en sensoren [...]

Sturen op stalklimaat met ‘Meten is Weten’2020-10-20T11:17:51+00:00

Studenten datascience aan de slag met onze hulp

2020-10-20T11:19:25+00:00

Ook in het onderwijs wil Connecting Agri & Food haar kennis over datascience en ontwikkelde software voor de veehouderij verspreiden. Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food, was één van de opdrachtgevers voor het vak Data-driven Supply Chain Management van de Jherominus Academy of Data Science (JADS) van Den Bosch. Backus had als opdracht een tool te ontwikkelen, die de varkenshouders in staat stelt de impact van stal-klimaatomstandigheden op de gezondheid van hun dieren vast te stellen en hen helpt maatregelen te nemen om de conditie van de stal te verbeteren. Hiervoor leverde hij datasets van 20 verschillende varkenshouders aan. Klimaatgegevens en [...]

Studenten datascience aan de slag met onze hulp2020-10-20T11:19:25+00:00

Blog: ‘De stikstofproblematiek: dit is hoe het werkelijk zit’

2020-10-20T11:22:02+00:00

Stikstof is niet meer uit het nieuws weg te denken. De stikstofdiscussie is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof. Een aantal zaken valt mij daarbij op. In de discussie is nauwelijks aandacht voor de feitelijke uitspraak van de Raad. De uitspraak van de RvS betreft niet het verlagen van de stikstofniveaus, maar het niet verhogen daarvan. Op grond van de PAS werd toestemming gegeven voor projecten, die leidden tot verhoging van de stikstofuitstoot, zonder dat men ervan verzekerd was dat er geen negatieve effecten op natuurterreinen zouden zijn. En dat was in [...]

Blog: ‘De stikstofproblematiek: dit is hoe het werkelijk zit’2020-10-20T11:22:02+00:00

Luchtkwaliteit ‘smart’ in beeld brengen

2020-10-20T11:23:48+00:00

Een lokaal meetnetwerk gaat de uitstoot van geur en andere ongewenste stoffen in beeld brengen in Sint Anthonis. De inwoners krijgen hiermee beter inzicht in de luchtkwaliteit en de veehouders kunnen hun maatregelen met deze werkelijk gemeten waarden beter onderbouwen. Ook voor andere gebieden kan de werkelijke meting van geur, stof en ammoniak leiden tot een betere vergunningverlening. Het project ‘Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit’ betreft een brede samenwerking van Connecting Agri&Food met de gemeente, inwoners met een technische achtergrond en veehouders. We willen met het project de werkelijke emissies in beeld brengen, terwijl veehouderijbedrijven momenteel hun vergunningen nog verleend krijgen [...]

Luchtkwaliteit ‘smart’ in beeld brengen2020-10-20T11:23:48+00:00

Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschriften

2020-08-19T14:58:20+00:00

Er zijn gebieden in Nederland waar sprake is van geurhinder, waarbij omwonenden hinder ervaren van de nabije veehouderij. Dit is onwenselijk voor veehouders en voor omwonenden. Met name in Noord- Brabant zijn een aantal gebieden waarin sprake is van een sterke concentratie veehouderijen. In deze gebieden ervaren buren van veehouderijen overlast, maar lopen met hun onvrede vast omdat de veehouders zich aan alle voorschriften in de vergunningen houden. Aan de andere kant krijgen veehouders die juist minder overlast veroorzaken dan vergund, hier geen waardering voor en zijn nieuwe technische ontwikkelingen die ze willen doorvoeren niet altijd toegestaan binnen de vergunning. [...]

Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschriften2020-08-19T14:58:20+00:00

In elke supermarkt nét even een andere hamlap

2020-09-18T14:34:41+00:00

Nu het Beter Leven-keurmerk overal in de schappen ligt, willen supermarkten zich onderscheiden van elkaar. Supermarktketen Plus gaat dit najaar met veertien varkenshouders extra stappen zetten op het gebied van smaak, dierenwelzijn en milieu-impact. Hoog tijd, menen ketenspecialisten. "Een grote uitdaging voor de sector is het onderscheiden in smaak", zegt Peter van Balkom van Connecting Agri & Food. Plus wil samen met ketenpartners Vion en de varkenshouders op korte termijn nieuwe stappen zetten op het gebied van smaak, het verder verbeteren van dierenwelzijn én het verlagen van de milieu-impact van varkensvlees. En dat wordt wel eens tijd. In het dertig [...]

In elke supermarkt nét even een andere hamlap2020-09-18T14:34:41+00:00

Waterverbruik indicator voor gezondheid varkens

2020-10-20T11:25:26+00:00

Uit het waterverbruik van kraamzeugen, biggen en vleesvarkens is al dagen voor een dier ziek wordt een signaal op te pikken. Tot die conclusie komt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Samen met Monique van der Gaag analyseerde zij de data die tot dit inzicht leidden. Hoe ging u te werk? "Op twee bedrijven met kraamzeugen en een bedrijf met biggen en één met vleesvarkens hebben wij een jaar lang in samenwerking met Kewi in alle ronden het waterverbruik geregistreerd en vergeleken met de verwachte opname. We gebruikten daarvoor de digitale watermeter die bij veel bedrijven al aanwezig is, maar vaak [...]

Waterverbruik indicator voor gezondheid varkens2020-10-20T11:25:26+00:00

Blog: zelfsturende stal

2020-09-18T13:50:39+00:00

Data op zich hebben geen commerciële waarde. Dit krijgt het pas als er iets mee gedaan kan worden, door ze te delen en/of er mee te sturen. Voorwaarde daarvoor is in de eerste plaats dat de data meetwaarden accuraat weergeven. Via een draadloos netwerk kun je tegenwoordig makkelijk elke paar minuten data online zichtbaar krijgen op een dashboard. Dat heeft echter alleen zin als de meetwaarden kloppen. Voor de concentraties temperatuur en kooldioxide in de afdeling gaat dat bij oordeelkundig gebruik meestal goed. Maar voor ammoniak wordt het al lastiger, zeker bij lage concentraties. Mede daardoor is het nog lastiger [...]

Blog: zelfsturende stal2020-09-18T13:50:39+00:00

Gegevens waterverbruik omzetten in alerts

2020-10-20T11:28:50+00:00

Een afwijkend waterverbruik van varkens kan wijzen op een op komst zijnde ziekte-uitbraak of bijvoorbeeld een probleem met het klimaat. Het project 'Duurzaam waterverbruik' van Connecting Agri & Food  heeft duidelijk laten zien dat dit mogelijk is. “In een vervolgproject willen we dit omzetten naar alerts”, zegt projectleider Angela van der Sanden. Veel varkenshouders hebben al watermeters in hun bedrijf, alleen gebruiken ze de informatie daaruit vaak niet. In het project ‘Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij’ heeft Connecting Agri & Food gekeken welke informatie die watermeters kunnen opleveren. Dat gebeurde op basis van informatie uit afdelingen met biggen en vleesvarkens. Patronen in [...]

Gegevens waterverbruik omzetten in alerts2020-10-20T11:28:50+00:00

Vergunning kan sneller en goedkoper

2020-09-18T14:19:45+00:00

Volgens Gé Backus worden emissies op termijn niet meer vooraf berekend, maar continu gemeten en vastgelegd.  Vergunningverlening voor de veehouderij gaat op termijn veranderen. Een vergunning wordt dan niet meer verleend op basis van middelvoorschriften, maar doelvoorschriften. Dit betekent dat een veehouder een bepaald aantal dieren mag houden, mits de werkelijke uitstoot van geur en ammoniak onder de afgesproken drempelwaarden blijft. Nu wordt vanachter een bureau berekend hoeveel geureenheden een (stal-) systeem heeft en hoeveel woningen als 'geurgehinderden' zijn aan te merken. "Die werkwijze is over enige jaren achterhaald", betoogt Backus. Ammoniak meten Ter voorbereiding op de toekomstige benadering brengt de Radboud [...]

Vergunning kan sneller en goedkoper2020-09-18T14:19:45+00:00
Ga naar de bovenkant