Ga naar de inhoud

‘Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie’

‘Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie’ Een van de deelnemers aan het project ‘Slimme varkensketen – sturen op gezondheid’ is geïnterviewd door de ‘taskforce toekomstbestendige stallen’. Slimme stal sensoren meten 24/7 het stalklimaat in de biggenstallen van familie van Hulsen. „Elke 10… Lees verder »‘Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie’

Innovatie

  • Beleid

Innovatie In een interview gaat Gé Backus in de op de innovatiekracht van de Nederlandse landbouw. Hij licht in het interview toe dat er in feite er niet zozeer sprake is van de innovatiekracht van de Nederlandse landbouw, maar de drijfkracht om alles te verbeteren.… Lees verder »Innovatie

Vergelijkbaar speelveld

Vergelijkbaar speelveld In het kader van het Landbouwakkoord hebben partijen intensief met elkaar gesproken over de toekomst van de landbouw. Ondanks het feit dat het niet tot definitief akkoord heeft geleid, zijn partijen het wel eens over het feit dat sterkere samenwerking in de keten… Lees verder »Vergelijkbaar speelveld

Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften: breekt sensortechnologie vergunningverlening in de veehouderij open?

  • Beleid

Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften: breekt sensortechnologie vergunningverlening in de veehouderij open? In een tijd waarin vergunningverlening in de veehouderijsector vastloopt en de druk op emissiereductie toeneemt, biedt sensortechnologie een nieuw pad naar het beoordelen en beheren van uitstoot. Het recente webinar “Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften”… Lees verder »Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften: breekt sensortechnologie vergunningverlening in de veehouderij open?