Ga naar de inhoud

Ammoniak en stikstof

Connecting Agri & Food heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen van expertise om de omgevingskwaliteit betrouwbaar en nauwkeurig in kaart te kunnen brengen. Zoals aangekondigd in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek van de commissie Remkes, moeten veehouderijen inzicht krijgen in de ammoniakemissie rondom het bedrijf. Het doel is om te komen tot cijfermatige onderbouwing en op basis van metingen in en om het bedrijf. Daarnaast wordt geadviseerd over een meetnet voor de luchtkwaliteit, aanvullend op meetsystemen met sensoren in de stallen. Het gaat dan om ammoniak en integraal ook om nitraat, fosfaat, fijnstof, geur en methaan.
Connecting Agri & Food draagt bij aan het evalueren van de meest geschikte sensoren, voor het meten van de fijnstof en de belangrijkste geurcomponenten. Dat doen wij voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast zijn we ook betrokken bij pilots, in opdracht van gemeentes en provincies, waarin boeren en burgers samen de meetresultaten bespreken.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl