Ga naar de inhoud
Home » Blog » Een slimmere varkensketen: klimaatdata en diergezondheid

Een slimmere varkensketen: klimaatdata en diergezondheid

Een slimmere varkensketen: klimaatdata en diergezondheid

Hendrix Genetics en Vion Food Group werken samen met Connecting Agri & Food aan AgrifoodInnovation’s businesscase ‘Sturen op diergezondheid’. Door het plaatsen van sensoren in de varkensstal worden gegevens die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de dieren verzameld en gecombineerd.

In dit project wordt gewerkt met (stal)klimaatdeskundigen. Samen met de deelnemende varkenshouders wordt in kaart gebracht hoe het stalklimaat geoptimaliseerd kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van Slimme Stal sensoren om het klimaat in de varkensstal nauwkeurig in kaart te brengen. Dit zijn sensoren die real time, 24 uur per dag, gegevens verzamelen over temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en ammoniak en dit op een online dashboard weergeven.

De projectpartners zijn op zoek naar de relatie tussen stalklimaat, het welzijn en de gezondheid van het individuele dier. Wat is het optimale klimaat voor de dieren in de stal en op welke manier kan dit gerealiseerd worden? Door welke klimaataanpassingen is een betere gezondheid en dus een beter slachtresultaat mogelijk? De datastromen worden gevolgd door de verschillende ketenschakels heen om zo diergezondheid te kunnen verhogen. Door het opbouwen en uitwisselen van deze kennis worden handvatten verzameld. Aan het einde van de keten kunnen zo bijvoorbeeld indicatoren geïdentificeerd worden die gerelateerd zijn aan de gezondheid van de dieren in de stal. Liggen deze gezondheidsindicatoren dan boven een streefwaarde, dan kan hierop gestuurd worden. Doel is om zo meer transparantie, inzicht en handelingsperspectief te krijgen in de verschillende schakels van de varkensketen. Een slimmere varkensketen dus.

Het vinden van de relatie tussen stalklimaat en het welzijn en de gezondheid van het individuele dier is een complex proces. Een interview met klimaatadviseur Jan van den Brink met daarin een praktijkvoorbeeld van de interpretatie en monitoring van klimaatsensoren verscheen eerder op vionfarming.nl met een concreet ‘kijkje in de stal’. Lees het artikel hier.

Slimme Varkensketen is één van de moonshots van AgriFoodInnovation. Binnen de moonshot Slimme Varkensketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases:
• Sturen op kwaliteit
• Sturen op diergezondheid

De businesscases worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant, provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl