Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Vion Food Group

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Vion Food Group

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Vion Food Group

In november is het 10 jaar geleden dat Connecting Agri & Food is opgericht. Inmiddels hebben we als onafhankelijke organisatie voor tientallen opdrachtgevers in het agrifood domein gewerkt vanuit onze positie tussen wetenschap en praktijk. In het kader van ons 10 jarige jubileum laten we onze opdrachtgevers aan het woord. De komende weken kunt u lezen hoe wij voor hen degelijk onderbouwde kennis hebben geleverd en advies hebben gegeven in het agrifood domein voor de speerpunten ‘Beleid’, ‘Smart Farming’ en ‘Markt en Keten’.

We gaan deze keer in gesprek met Koen van Bergen, directeur Livestock & Supply Chains bij Vion: 

‘Samen werken aan hetzelfde doel: versterken van de varkensvleesketen’

‘Het mooie van de samenwerking tussen Vion en Connecting Agri & Food is dat we allebei hetzelfde doel hebben: het verbeteren van de resultaten in vraaggestuurde ketens. Dat is positief voor de varkenshouder, voor de dieren én voor Vion. In die driehoek speelt CAF met haar expertise een belangrijke verbindende rol.’

Aan het woord is Koen van Bergen, directeur Livestock & Supply Chains bij Vion. Het Boxtels vleesbedrijf werkt op diverse terreinen samen met Connecting Agri & Food. Eén daarvan is de Slimme Varkensketen, een project dat zich richt op het verhogen van de gezondheid en het welzijn van de dieren door het combineren van verschillende databronnen.

Slimme stal
Binnen dit project wordt gewerkt met de Slimme Stal. Daarbij registreren sensoren nauwkeurig het klimaat in de stal op individuele varkensbedrijven. Zo worden 24 uur per dag de temperatuur, luchtvochtigheid en de gehaltes ammoniak en CO₂ gemeten. Circa honderd bedrijven in de Good Farming Star-varkensvleesketen van Vion zijn inmiddels door Connecting Agri & Food uitgerust met die sensoren.

Inzicht en verbeteringen
Deze klimaatgegevens worden gekoppeld aan slacht- en gezondheidsinformatie vanuit de slachterij. Hiermee komt er steeds meer inzicht in de invloed van het stalklimaat op de gezondheid en prestaties van het varken. Van Bergen: “Connecting Agri & Food heeft een dashboard ontwikkeld waarmee dit inzichtelijk wordt gemaakt.” Een andere belangrijke functie is de benchmarkmogelijkheid, geeft hij aan. Daarmee kunnen deelnemers hun resultaten onderling vergelijken, om zo de prestatie op bedrijfsniveau te verbeteren.

Extra knoppen
Normaal maakt een varkenshouder twee keer per dag een ronde door de stal. “Met het dashboard van de Slimme Stal heeft hij 24/7 informatie en kan hij het stalklimaat aanpassen indien nodig. Per afdeling is al data beschikbaar als voeropname en daggroei. Samen met de informatie over de karkaskwaliteit en eventuele afwijkingen aan de slachtlijn, levert dat een steeds completer beeld op van de relatie tussen stalklimaat en diergezondheid. De ondernemer krijgt hiermee extra knoppen in handen waarmee hij de dierprestaties kan optimaliseren”, stelt Van Bergen. “En voor ons is het van belang dat we een gezond dier ontvangen wat aan de gewenste specificaties van de afnemer voldoet.”

Kunnen vertrouwen op expertise
Daarbij kan Vion met een gerust hart vertrouwen op de expertise van Connecting Agri & Food. “Het team beschikt over de kennis en kunde, ze zijn van alle markten thuis en kunnen verbindingen leggen in de sector, met de varkenshouder en de verwerker. Daarbij nemen ze een onafhankelijke positie in. Dat voegt waarde toe.”

Verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid
De gezamenlijke inspanningen van Vion en Connecting Agri & Food tillen de resultaten in de keten naar een hoger plan, zegt Van Bergen. “En door te werken aan stalklimaat en dierenwelzijn, verstevig je ook de maatschappelijke positie van de varkenshouderij. Binnenkort gaan we nog een stap verder door gebruik te maken van camera’s in de varkenshouderij. Deze slimme cameratechniek, die werkt met vision-technologie, geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden tot verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Zo blijven we met elkaar op een goede manier bezig.”

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl