Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat opdrachtgevers over ons zeggen: de Dierenbescherming

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: de Dierenbescherming

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: de Dierenbescherming

In november is het 10 jaar geleden dat Connecting Agri & Food is opgericht. Inmiddels hebben we als onafhankelijke organisatie voor tientallen opdrachtgevers in het agrifood domein gewerkt vanuit onze positie tussen wetenschap en praktijk. In het kader van ons 10 jarige jubileum laten we onze opdrachtgevers aan het woord. De komende weken kunt u lezen hoe wij voor hen degelijk onderbouwde kennis hebben geleverd en advies hebben gegeven in het agrifood domein voor de speerpunten ‘Beleid’, ‘Smart Farming’ en ‘Markt en Keten’.

We spreken Bert van den Berg van de dierenbescherming:

Connecting Agri & Food brengt economische consequenties welzijnseisen in beeld

De Dierenbescherming en Connecting Agri & Food vinden elkaar in een gemeenschappelijke missie: het versterken en verduurzamen van dierlijke ketens. De Dierenbescherming introduceerde in 2007 het Beter Leven-keurmerk met het sterrensysteem. “Veehouders vragen ons of we naast verbeteren van het dierenwelzijn ook wat aan hun economische positie kunnen doen. Dat kunnen wij niet en past ook niet bij ons, maar we willen wel weten hoe het zit”, vertelt Programmamanager Veehouderij Bert van den Berg. “Want wij hebben wel verstand van dierenwelzijn, maar we hebben Connecting Agri & Food nodig om inzichtelijk te maken wat er economisch gebeurt in de keten als wij het dierenwelzijn willen verhogen.”

We willen niet tégen de markt vechten
Het was een hele stap voor de Dierenbescherming om zelf een keurmerk voor vlees, zuivel en eieren in het leven te roepen. Bert van den Berg: “We verbinden ons kostbaarste goed – onze naam en logo – aan dierlijke producten. Maar het is wel een manier om de levens van miljoenen dieren stapsgewijs te verbeteren. We willen niet tégen de markt vechten en alleen maar zeggen wat er allemaal niet deugt. We willen juist laten zien dat je met zo’n keurmerk technisch diervriendelijker kunt werken en dat je het bovendien verkocht krijgt via de supermarkt.”

Beter Leven
Via het Beter Leven-keurmerk met het sterrensysteem stimuleert de Dierenbescherming veehouderijen, slachterijen, verwerkers en retailers om dieren die worden gehouden voor productiedoeleinden een beter leven te geven. Het keurmerk is inmiddels een begrip geworden.

Op een objectieve manier duidelijk maken wat een betere samenwerking oplevert
Stapsgewijs worden de criteria voor de huisvesting van dieren steeds verder aangescherpt. Maar daarbij moeten veehouders wel een goede boterham kunnen verdienen, zegt Van den Berg. “Anders kunnen ze niet investeren in dierenwelzijn en verdere verduurzaming van het bedrijf.” Daarom laat de Dierenbescherming Connecting Agri & Food in kaart brengen hoe nog beter samenwerken in de keten leidt tot meer ruimte voor meer dierenwelzijn. “Zij houden daarbij rekening met allerlei economische factoren. Zo kun je op een objectieve manier voor alle schakels in de keten duidelijk maken wat een betere samenwerking oplevert. Schakels als de retail reageren daar doorgaans positief op. Als wij bij de supermarkt aankomen met een rapport van Connecting Agri & Food dan heeft dat gezag.” Van den Berg noemt het geweldig om met een team te werken dat weet hoe het er in de praktijk aan toe gaat. “Ze hebben niet alleen gedegen kennis van de veehouderijwereld, maar ook van de retail.”

Aparte notering
Het marktaandeel van Beter Leven varkensvlees, kip en eieren in de Nederlandse supermarkten is de laatste jaren sterk gestegen. Bij varkensvlees gaat het inmiddels om 90%, bij kip – dankzij de overstap van supermarkten naar 1 ster – gaat het van 21 naar 80% en bij eieren ligt dit het marktaandeel op 79%. “Wij hebben Connecting Agri & Food daarom gevraagd om te onderzoeken of het haalbaar is om te komen tot een aparte prijsnotering voor Beter Leven-producten.” De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Toepassing prijsinstrument leidt tot een stabieler inkomen
Net als de Dierenbescherming zet ook Connecting Agri & Food zich in voor verdere verduurzaming van dierlijke productieketens. Zo heeft Connecting Agri & Food bijvoorbeeld een prijsinstrument ontwikkeld dat gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van de noteringen op de belangrijkste graanbeurs – Matif in Parijs – objectief de voerkosten in de varkenshouderij in beeld brengt. Bij toepassing in een vee- en vleesketen zorgt dit voor minder schommelingen in de voerprijs en daardoor een stabieler inkomen voor de veehouder, vertelt Van den Berg.

Slimme Stal
Ook de ontwikkelingen rond de Slimme Stal – een project van Vion en Connecting Agri & Food – volgt de Dierenbescherming met grote interesse. Van den Berg: “Sensoren die continu luchtvochtigheid, temperatuur, ammoniak en CO2 meten in de varkensstal, daarmee kan de boer sturen op een beter stalklimaat en daarmee op een beter dierenwelzijn.”

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Peter van Balkom

Specialist Markt & Keten

06 51 42 43 27
p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – van der Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl