Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat opdrachtgevers over ons zeggen: varkensbedrijf Vevar

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: varkensbedrijf Vevar

  • Beleid

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: varkensbedrijf Vevar

In november is het 10 jaar geleden dat Connecting Agri & Food is opgericht. Inmiddels hebben we als onafhankelijke organisatie voor tientallen opdrachtgevers in het agrifood domein gewerkt vanuit onze positie tussen wetenschap en praktijk. In het kader van ons 10 jarige jubileum laten we onze opdrachtgevers aan het woord. De komende weken kunt u lezen hoe wij voor hen degelijk onderbouwde kennis hebben geleverd en advies hebben gegeven in het agrifood domein voor de speerpunten ‘Beleid’, ‘Smart Farming’ en ‘Markt en Keten’.

We zijn in gesprek met Maartin van der Velden, van varkensbedrijf Vevar in Ospel.

‘Samen tot een goed eindresultaat komen’
Kun je de geur van een varkensbedrijf meten met sensoren? En wat levert het real-time meten van ammoniakemissie op? Dat zijn de kernvragen van een project op het innovatieve varkensbedrijf Vevar in Ospel, wat ondersteund wordt door provincie Limburg en de gemeente Nederweert.
Connecting Agri & Food fungeert als centrale schakel en zorgt voor de wisselwerking tussen de diverse partijen. “Zodat we samen tot een goed eindresultaat kunnen komen”, aldus varkenshouder Maartin van der Velden.

Proefproject met geur- en ammoniaksensoren
Vevar is een vooruitstrevend vermeerderingsbedrijf met vier locaties in Nederland. ‘Wat vandaag goed is, moet morgen beter’, is het motto. Op de hoof locatie in Ospel is recent een nieuwe biggenstal verrezen met 6.300 plaatsen. Hierin is een nieuw emissiearm stalsysteem toegepast dat de urine direct scheidt van de dikke mest zodat er minder ammoniak ontstaat. Tevens is de stal uitgerust met een luchtwasser.
Deze (proef)stal kwam in aanmerking voor SBV-subsidie. Die is bestemd voor stallen die middels brongerichte maatregelen de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof verminderen. “Die subsidie is succesvol aangevraagd door DLV Advies”, vertelt Maartin. Toen de gemeente Nederweert en de provincie Limburg vervolgens gezamenlijk aanklopten voor een proefproject met geur- en ammoniaksensoren, was de link van DLV Advies naar Connecting Agri & Food snel gelegd.

Nieuwe ontwikkeling
De proef draait om sensoren in de afdelingen die continu onder andere de ammoniakconcentratie meten. Daarnaast komen er voor en achter de luchtwasser sensoren te hangen die het totaal aan geurstoffen meten. Dit is een hele nieuwe ontwikkeling. “Geurmetingen worden tot nog toe gedaan via een geurpanel”, vertelt Maartin. “Wat wij willen weten, is of geur ook te meten is met sensoren en of die net zo goed kunnen meten als mensen.” Daarnaast moeten de ammoniaksensoren kwantitatieve informatie opleveren over de werking van het emissiearme mestscheidingssysteem.

Complete begeleiding
Connecting Agri en Food begeleidt het gehele project dat begin dit jaar van start is gegaan. “We maken het projectplan, we stellen de begroting op, bewaken de voortgang en leveren tussenrapportages” vertelt projectleider Sandra van Kampen. Ook technisch en inhoudelijk is Connecting Agri & Food betrokken. “Wij zoeken uit welke sensoren er beschikbaar zijn en waar die het beste kunnen hangen in de stal. Vervolgens analyseren wij de data: wat komt er uit de metingen, wat betekent dat, en wat kan de ondernemer er mee?”

Connecting Agri & Food als centrale schakel
“Precies, Connecting Agri & Food moet straks de verbanden leggen en de conclusies uit de metingen trekken”, vult Maartin van der Velden aan. Voor de ondernemer staat vast dat de organisatie beschikt over gedegen kennis van zaken. “En als er andere vormen van externe ondersteuning nodig zijn – of het nu gaat om mensen, expertise of subsidies – dan weten zij wel waar ze dat kunnen halen. Ze hebben overal contacten. En zij onderhouden ook de contacten met de gemeente en de provincie.” “Connecting Agri & Food vormt zo de centrale schakel die alle partijen met elkaar verbindt”, zegt hij.

Kennis voor de toekomst
“Natuurlijk is het mooi dat Connecting Agri en Food de hele projectplanning voor hun rekening neemt. Maar voor mij als varkenshouder gaat het uiteindelijk om het resultaat dat we met z’n allen weten te bereiken. Dat dit project kennis gaat opleveren waar we mee verder kunnen.”

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist veehouderij en leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl