Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Provincie Noord Brabant

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Provincie Noord Brabant

  • Beleid

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Provincie Noord Brabant

In november is het 10 jaar geleden dat Connecting Agri & Food is opgericht. Inmiddels hebben we als onafhankelijke organisatie voor tientallen opdrachtgevers in het agrifood domein gewerkt vanuit onze positie tussen wetenschap en praktijk. In het kader van ons 10 jarige jubileum laten we onze opdrachtgevers aan het woord. De komende weken kunt u lezen hoe wij voor hen degelijk onderbouwde kennis hebben geleverd en advies hebben gegeven in het agrifood domein voor de speerpunten ‘Beleid’, ‘Smart Farming’ en ‘Markt en Keten’.

Deze keer laten we Arie Meulepas van Provincie Noord-Brabant aan het woord:

‘Als het gaat om bedrijfseconomische analyses heeft Connecting Agri & Food gewoon een hele goede naam’
Connecting Agri & Food voert regelmatig onderzoeken uit voor de provincie Brabant naar de effecten van provinciaal beleid op de omvang en structuur van de veehouderijsectoren. “Het team van Connecting Agri & Food levert altijd goed onderbouwde analyses. In de Provinciale Staten staat de betrouwbaarheid van hun cijfers nooit ter discussie, dat is heel prettig”, zegt programmamanager Landbouw en Voedsel Arie Meulepas van de provincie Brabant.

Objectieve en feitelijke onderzoeken
Kennis en Innovatiebureau Connecting Agri & Food heeft de laatste vijf jaar diverse studies gedaan voor de provincie Brabant. Kenmerkend is dat die rapporten feitelijk, onderbouwd en objectief zijn, vanuit een onafhankelijke positie en met diepgaande kennis van de veehouderij. Zo is in 2017 onderzocht wat de bedrijfseconomische gevolgen zouden zijn van het versnellen van de Brabantse verplichting tot emissiearme stallen. Die datum zou worden vervroegd van 2028 naar 2024. “Dat bleek best een aantal economische gevolgen te hebben”, aldus Arie Meulepas. Het rapport maakte onder meer inzichtelijk hoeveel veehouders er eerder zouden gaan stoppen en hoe dit zou uitwerken voor de blijvers.

Routekaart Stalaanpassingen 2024
Begin dit jaar heeft Connecting Agri & Food geïnventariseerd hoeveel veehouders hun stallen nog moeten aanpassen. “Dat waren er nog ruim 2.200, meer dan wij hadden gedacht”, vertelt Meulepas. De studie leidde tot de Routekaart Stalaanpassingen 2024, een project waarbij Connecting Agri & Food heeft ondersteund. Hierin staan acties waarmee de provincie veehouders kan ondersteunen bij het tijdig aanpassen van hun verouderde stallen. Daarnaast deed Connecting Agri & Food begin dit jaar onderzoek naar de bedrijfseconomische gevolgen voor de diverse landbouwsectoren van het beregeningsverbod rondom de Peelvenen.

‘Onweersproken’
“Tegenwoordig lijkt het soms alsof we op allerlei terreinen 17 miljoen deskundigen in Nederland hebben”, zegt Meulepas. “Dan is het heel fijn dat de rapporten van Connecting Agri & Food als gezaghebbend worden gezien. Ook in de Provinciale Staten gelden hun rapporten als betrouwbaar. Er ontstaat dan geen discussie in de zin van ‘kloppen die cijfers eigenlijk wel?’ Als cijfers in twijfel worden getrokken, moet er weer een second opinion komen, dat werkt verlammend op de besluitvormende procedures. Het is voor ons heel belangrijk dat onze beleidsvoorstellen goed onderbouwd zijn, en onweersproken”, zegt hij. “Als het gaat om bedrijfseconomische analyses heeft Connecting Agri & Food gewoon een hele goede naam.”

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl