Ga naar de inhoud
Home » Blog » Data scientists ontrafelen data en ontwikkelen modellen voor verbetering diergezondheid

Data scientists ontrafelen data en ontwikkelen modellen voor verbetering diergezondheid

Data scientists ontrafelen data en ontwikkelen modellen voor verbetering diergezondheid

Op 12 oktober kwamen 20 deskundigen van Vion Food Group, Hendrix Genetics en Connecting Agri & Food bijeen voor een hackathon voor het project Sturen op diergezondheid in het kader van de Slimme Varkensketen. Zij gingen aan de slag met het vraagstuk hoe data door de keten heen gevolgd kunnen worden ter verbetering van diergezondheid.

Er is enthousiast gewerkt met de verschillende data bronnen: sensor data, slachtgegevens en individuele dier gegevens. Er zijn eerste versies van modellen ontwikkeld en resultaten zijn gepresenteerd. Hierbij zijn belangrijke stappen genomen in het verbinden van data door de keten. Er valt nog veel te ontdekken en daarom wordt in november een vervolg georganiseerd om samen verder te werken aan het verhogen van diergezondheid.

Slimme Varkensketen is één van de business cases van @AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door @Regio Deal Noordoost Brabant, de @provincie Noord-Brabant en @Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Data scientists unravel data and develop models for improving animal health

On October 12, twenty experts from Vion Food Group, Hendrix Genetics and Connecting Agri & Food came together for a hackathon for the project Steering on Animal Health in the context of the Smart Pig Chain. The problem at hand: how can data be tracked throughout the value chain to improve animal health.

We worked enthusiastically with the different data sources, sensor data, slaughter results, and measurements on individual pigs. Several prototypes of models were developed, and results were presented. Important steps have been taken in connecting data through the chain. There is still a lot to discover and that is why a follow-up hackathon will be organized in November to continue the collaboration on this important topic of increased animal health.


Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Connecting Agri & Food
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
Telefoon: 0413 33 68 89
E-mail: info@connectingagriandfood.nl