Ga naar de inhoud
Home » Blog » Optimaal stalklimaat: link tussen wetenschap en praktijk

Optimaal stalklimaat: link tussen wetenschap en praktijk

Optimaal stalklimaat: link tussen wetenschap en praktijk

Op 3 en 13 oktober presenteren tien vooraanstaande partners uit de varkenshouderij hun nieuwe inzichten, ontwikkelingen en praktische adviezen rondom een optimaal stalklimaat en een gezonde luchtkwaliteit voor mens, dier en bedrijfsresultaat. De bijeenkomsten zijn een initiatief van onder andere POV, het ministerie van LNV, HAS Hogeschool en Vion. Onder meer Connecting Agri & Food geeft hier diverse presentaties en zal de gehele dag aanwezig zijn om de nieuwste ontwikkelingen toe te lichten.

Volgens Monique van der Gaag, projectleider Veehouderij en Gezondheid bij Connecting Agri & Food, wordt op deze dag ook de link tussen de wetenschap en de praktijk behandeld. “Op basis van wetenschappelijke en theoretische onderzoeken maken we de vertaalslag naar praktische adviezen die direct ingezet kunnen worden. Er is dan ook nog veel te winnen. Een beter stalklimaat leidt tot een beter bedrijfsrendement.”

Eerste resultaten
De varkenshouderijketen wil belangrijke stappen vooruit maken en samen werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij. Een onderdeel hiervan is een gezond stalklimaat voor dier, mens en bedrijfsresultaat. Daarom startte in 2019 een samenwerking tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties waaraan tien ketenpartners, WUR en Connecting Agri & Food deelnamen. Het onderzoek moet naast een optimaal stalklimaat voor mens, dier en bedrijfsresultaat ook helpen bij het vervullen van belangrijke uitdagingen op het gebied van werkplezier, diergezondheid, bigvitaliteit en lange staarten. Tijdens het symposium op 3 en 13 oktober worden de eerste resultaten uit dit project gepresenteerd.

Praktische adviezen
Deelnemers kunnen in het eerste gedeelte praktische adviezen verwachten voor een betere luchtkwaliteit en thermisch comfort voor varkens. Zo wordt er ingegaan op de klimaatinstellingen en koelen en verwarmen bij varkens onder de weersomstandigheden van nu. Er worden ideeën gegeven voor de bouw of verbouw van biggen- en vleesvarkenstallen. Ook wordt er praktische informatie gegeven over de inzet en aanschaf van klimaatsensoren in de stal.

Slimme sensoren en camera’s
“Het gebruik van sensoren heeft de afgelopen jaren al fors bijgedragen aan het verbeteren van de varkensstapel. Wij vieren dit jaar ons 10-jaar bestaan en hebben in al die jaren al vele onderzoeken op dit gebied uitgevoerd en begeleid”, aldus Harm van der Zanden, productmanager Slimme Stal bij Connecting Agri & Food. Zo is er ervaring met het continu meten van het stalklimaat en de voer- en wateropname door slimme sensoren. Ook het monitoren van het gedrag van de varkens met camera’s wordt inmiddels uitgerold. Deze sensoren en camera’s werken 24 uur per dag, zeven dagen per week en dit levert een berg aan data op. Het op de juiste manier gebruiken en omzetten van data is dan ook cruciaal volgens Harm. “Sensoren zijn de toekomst, belangrijk is dat we dit als een kans zien en niet als een bedreiging. Hiermee krijgen we de beschikking over heel veel data. Hoe die data op de juiste manier omgezet kan worden naar bruikbare informatie en makkelijk toepasbare verbeteringen, wil ik dan ook graag op deze dagen toelichten.”

Rondetafelgesprekken
In het tweede deel van de bijeenkomst kunnen deelnemers meedoen aan rondetafelgesprekken over ‘Electro alert en brandveiligheid’, ‘Koelen en verwarmen via binnenkomende lucht’, ‘Stalklimaat en bijtgedrag’ en ‘Ideeën voor nieuwbouw en verbouw’. Ook zijn de diverse specialisten dan nog aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Deelnemen
Het symposium over stalklimaat op 3 oktober vindt plaats bij Lumen in het PEC Zwolle Stadion in Zwolle. De bijeenkomst op 13 oktober wordt gehouden bij Asteria in Venray. Het programma duurt van 15.15 uur tot 20.45 uur en is bedoeld voor varkenshouders, dierenartsen, adviseurs, wetenschappers, docenten, studenten en journalisten uit de varkenshouderij. Deelnemers betalen een bijdrage van 25 euro voor het diner, studenten nemen gratis deel. Opgeven kan via: www.pov.nl/nieuws/stalklimaatdag

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan vrijblijvend contact op met Harm van der Zanden. Hij helpt graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen. Ook kunt u meer informatie vinden op www.connectingagriandfood.nl

Wilt u meer weten over het symposium stalklimaat?

Neem contact op met onze specialisten. 

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Connecting Agri & Food
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
Telefoon: 0413 33 68 89
E-mail: info@connectingagriandfood.nl