Ga naar de inhoud
Home » Blog » Effect stalklimaat op tot uiting komen genetisch potentieel

Effect stalklimaat op tot uiting komen genetisch potentieel

Effect stalklimaat op tot uiting komen genetisch potentieel

Topigs Norsvin en Connecting Agri & Food hebben in samenwerking met 6 varkensbedrijven onderzoek gedaan naar het effect van het klimaat in een vleesvarkensstal op het tot expressie komen van de genetische potentie.

Voor het onderzoek is op 6 varkensbedrijven gedurende 1,5 jaar het stalklimaat gemeten. Hierbij werd iedere 10 minuten de relatieve luchtvochtigheid, de staltemperatuur en de concentratie ammoniak en CO2 gemeten. Daarnaast zijn de fokwaarden van verschillende kenmerken en de uiteindelijke resultaten van de dieren met elkaar vergeleken. Hierbij is onderzocht of het klimaat van invloed was op het uiteindelijke tot expressie komen van de genetische potentie.

De resultaten zijn donderdag 12 mei gepresenteerd aan de deelnemers. Hier vond een levendige discussie plaats over de verschillende invloeden op de dierprestaties die er kunnen spelen op een bedrijf.

Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food liet zien dat het belangrijk is om het klimaat gedurende de dag frequent te monitoren, bij alleen gemiddelden over de gehele dag verlies je het inzicht in de uitschieters van bijvoorbeeld ammoniak. Uit het onderzoek bleek dat juist die schommelingen in de waarden gedurende de dag van invloed kunnen zijn op de resultaten van de dieren.

Hoewel er in het onderzoek is gewerkt met praktijkbedrijven waar verschillende foklijnen lagen, bleek zowel dat er binnen lijnen als over alle lijnen heen een significante relatie was tussen stalklimaat en de groei per dag. Het bleek dat grotere schommelingen in ammoniak, temperatuur, CO2, of relatieve luchtvochtigheid leidden tot een lagere groei per dag. Ook andere dierprestaties zijn geanalyseerd op basis van de fokwaarde en de daadwerkelijke prestatie. De conclusie is dat er duidelijke indicaties zijn dat het stalklimaat een van de factoren is die bepaalt of het dier de prestaties die op basis van de fokwaarde verwacht worden, zal waarmaken.

 Variatie in NH3Variatie in temperatuurVariatie in CO2Variatie in Rel. Luchtvochtigheid
Over-/onderprestatie groei per dag-19%-20%-11%-18%

p0,001

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl