Ga naar de inhoud
Home » Blog » De volgende stap in Slimme Varkensketen-project: sturen op diergezondheid

De volgende stap in Slimme Varkensketen-project: sturen op diergezondheid

De volgende stap in Slimme Varkensketen-project: sturen op diergezondheid

In het kader van de Slimme Varkensketen werken kennispartners samen in projecten om de gezondheid, het welzijn en de vleeskwaliteit van de dieren te verhogen door het combineren van verschillende databronnen. In het project rondom diergezondheid is de volgende stap gezet en zijn inmiddels alle klimaatsensoren aan de deelnemende varkenshouders uitgereikt.

Door de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group in het project ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin in het project ‘Sturen op kwaliteit’ (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) wordt een stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met data en die stuurt op de gezondheid van het individuele dier en de kwaliteit van het eindproduct.

Klimaatsensoren uitgereikt
Voor het verbeteren van het niveau van diergezondheid zijn intussen de ongeveer 100 deelnemende varkenshouders uitgerust met klimaatsensoren van Slimme Stal. Hiermee wordt het klimaat in de stal nauwkeurig in kaart gebracht ter bevordering van de diergezondheid. “We werken aan een keten waarin, via data, gestuurd wordt op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken’’, vertelt projectleider Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Het delen van data tussen ketenschakels is hierbij van belang. ‘’Wanneer we data van dieren tussen ketenschakels uitwisselen leidt dit tot meer handelingsperspectief, transparantie en kan meer vraag gestuurd worden gewerkt door alle ketenpartijen. Dit geeft nieuwe kansen in het verdienmodel, ook voor de varkenshouder.”

Monitoren en optimaliseren
De klimaatsensor monitort continue CO2– en ammoniakgehaltes, luchtvochtigheid en temperatuur in de stal. Door deze data te koppelen aan gezondheidsdata van de dieren die onder andere gedurende het slachtproces worden verzameld, verkrijgt de Slimme Varkensketen informatie over wat de leefomstandigheden van het varken zijn, en de relatie met de gezondheid en de prestaties van het dier.

De eerste analyses van de data afkomstig van zowel het slachtproces, als de klimaatsensoren hebben intussen plaatsgevonden. Met analyses van data van het slachtproces is een eerste stap gezet naar identificatie van de juiste indicatoren die informatie geven over de gezondheid van het dier tijdens de levensfase. De eerste benchmarks zijn teruggekoppeld aan de deelnemende varkenshouders. Dit geeft hen extra inzicht in het stalklimaat op hun bedrijf en de positie ten opzichte van de andere varkenshouders. Angela van der Sanden: ‘’Doordat er nu inzicht wordt verkregen in circa 100 varkenshouderijen wordt het mogelijk op de juiste punten te sturen ter verbetering, en wordt het project naar een hoger plan getild. De volgende stap is het koppelen van gezondheidsdata van de dieren afkomstig uit het slachtproces, aan de data verzameld via de klimaatsensoren.”

Slimme Varkensketen is één van de business cases van AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl