Ga naar de inhoud
Home » Blog » Regio zet in op duurzamere dierlijke eiwitketens

Regio zet in op duurzamere dierlijke eiwitketens

  • Beleid

Regio zet in op duurzamere dierlijke eitwitketens

In vrijwel alle toekomstbeelden over wat er morgen op ons bord ligt, zien we een verschuiving naar meer plantaardige eiwitten. Tegelijkertijd is de verwachting dat dierlijke eiwitten een belangrijke rol blijven spelen in ons voedselpatroon. Dat betekent dat er een belangrijke opgave ligt om dierlijke eiwitten zoals vlees, zuivel en eieren, zo duurzaam mogelijk te produceren. Hiervoor zijn nieuwe kennis, inzichten en toepassingen nodig en samenwerkingen in de voedselketen met kennisinstellingen en overheden.

Haalbaarheidsonderzoek
In Noordoost-Brabant wordt nu bekeken of een speciaal ‘eiwitcentrum’ een impuls aan deze opgave kan geven. AgriFood Capital onderzoekt samen met TU/e, WUR, HAS Hogeschool, Gemeente Oss, Voergroep Zuid, Vion Food Group, Holland Swine Group en de provincie Noord- Brabant de haalbaarheid van een dergelijk centrum. De werktitel van het centrum is ODE. Dat staat voor Ontwikkel- en Expertisecentrum Dierlijke Eiwitten. Angela van der Sanden, Connecting Agri & Food, is gevraagd het project te leiden. De partijen onderzoeken of en zo ja, hoe ODE een plaats kan worden voor het versnellen van innovaties en het opbouwen en delen van kennis op gebied van dierlijke eiwitten. Dit zou kunnen in een fysieke en digitale omgeving, een online-kennisplatform en een plek om te ontmoeten en samen te werken, met bijvoorbeeld een consumentenlab.

Het is de bedoeling om samen te werken aan innovaties, waaronder hightech oplossingen om onder andere kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en dierenwelzijn verder te verbeteren. Dit alles draagt bij aan verduurzaming van ons voedsel en aan de opgave om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren in onze regio.

Samen de kringlopen sluiten
Dieren spelen een belangrijke rol in de voedselketens van de toekomst en niet alleen vanwege de eiwitproductie. “In het voedselproductiesysteem zullen dieren zoals het varken, kip en rund een steeds grotere rol gaan spelen in het sluiten van de kringlopen en het tegengaan van voedselverspilling”, vertelt Angela van der Sanden, projectleider van ODE. “Dieren worden bijvoorbeeld gevoerd met reststromen van de humane voedselindustrie of met andere producten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn.”

Regio Deal
Uit de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat er veel aandacht is voor het verder verduurzamen van de dierlijke eiwitketens. De behoefte om hier extra stappen in te zetten ligt bij zowel de primaire sector en bedrijfsleven als overheden, onderzoek en onderwijs. ‘We voeren het onderzoek nu uit in een mooie combinatie van ondernemers en bestuurders uit de regio. Een aantal bedrijven heeft zich inmiddels aangesloten bij de stuurgroep”, aldus Angela van der Sanden. ‘En mede dankzij Regio Deal Noordoost Brabant leggen we ook verbinding naar andere ontwikkelingen in de regio zoals het Circulair Food Center in Meierijstad’.

Stappenplan
Het streven is om eind 2022 een concreet plan gereed te hebben met de eerste stappen die nodig zijn om een dergelijk eiwitcentrum echt te kunnen gaan realiseren. Hiermee zou dit centrum vanuit Noordoost-Brabant een belangrijke impuls kunnen geven aan een duurzame productie van ons voedsel.

Het haalbaarheidsonderzoek naar ODE wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl