Ga naar de inhoud
Home » Blog » Succesvolle samenwerking Slimme Varkensketen

Succesvolle samenwerking Slimme Varkensketen

Succesvolle samenwerking Slimme Varkensketen

Vorige maand werden de onderzoeken en resultaten besproken én gevierd van twee pilotprojecten binnen de Slimme Varkensketen: ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en ‘Sturen op kwaliteit’. Met de start van twee samenwerkingen tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) werd deze zomer een grote stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met data waarbij gestuurd wordt op de gezondheid en groei van het individuele dier.

De kennispartners binnen de agro- en hightechsector werden welkom geheten door Roel Schutten, directeur van Agrifood Capital. Ronald Klont Vion Food Group, trapte de middag af met een presentatie over het onderzoek naar de verbetering van de vetkwaliteit van varkens. “Voor de Nederlandse markt gelden heel andere eisen dan voor bijvoorbeeld de Spaanse markt. Wij onderzoeken onder andere hoe je naast voeding en genetica kunt sturen op verschillen in vetkwaliteit waarbij spekdikte, kleur en hardheid een grote rol spelen.”

Sturen op diergezondheid via real time metingen
Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food toonde de resultaten van onderzoek naar manieren om door middel van real-time metingen te sturen op gezondheid in de stal waaraan het projectteam ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ werkt. Door data van verschillende ketenschakels aan elkaar te verbinden werden nieuwe gegevens achterhaald. Het verband tussen klimaatparameters in de stal en de navolgende slachtresultaten is in eerdere onderzoeken al aangetoond. In het onderzoek is het doel dat in de praktijk kan worden gestuurd op specifieke gezondheidsindicatoren van het varken. Een mogelijke vervolgstap in dit onderzoek is het inzetten van cameratechnologie in de stal.

Nieuwe projecten
Naast ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en ‘Sturen op kwaliteit’ zijn drie nieuwe projecten in voorbereiding. Gé Backus, Senior Specialist bij Connecting Agri & Food over wat we kunnen verwachten van deze projecten waaronder ‘Robotisering aan de slachtlijn’: “Nederland vergrijst. Er zal in de toekomst dan ook een probleem ontstaan in de arbeidsvoorziening rondom de slachtlijn. Daarom zijn we nu alvast aan het kijken hoe we dit kunnen automatiseren.”

De middag werd afgesloten door Elies Lemkes (Brabants gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart): “De resultaten en plannen die vandaag besproken zijn geven veel hoop voor de toekomst. Data en hightech maken enorm veel mogelijk en zijn een speerpunt voor de provinciale agrofood agenda. Laten we niet alleen doorgaan waarmee we gestart zijn maar ook met elkaar afspreken dat we onze kennis beter over de bühne gaan brengen. Het is echt niet niks wat er in korte tijd al bereikt is en ik zou die kennis graag delen.” Gé Backus beaamt dit: “Een goede samenwerking tot stand brengen met zoveel betrokkenen heeft tijd gekost, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Nu breekt inderdaad de tijd aan dat we onze kennis gaan delen en meer naar buiten zullen treden.”

Meer weten?
De Slimme Varkensketen is en van de speerpunten van AgriFoodInnovation, ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant. Voor meer informatie over het met real time metingen sturen op diergezondheid kunt u contact opnemen met Angela van der Sanden

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen uit de nieuwsbrief van november 2021 van AgriFoodInnovation.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl